Nei til karakterer i barneskolen

Forslaget om å åpne opp for karakterer fra 7. trinn ble lørdag avvist av et flertall i partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Elev, elever, skole, lærer, utdanning

Foto: Microsoft

Lørdag formiddag behandlet skolepartiet utdanningspolitikk, noe som til tider førte til stor debatt blant de frammøtte. Forslaget om at «dersom det er kommuner som ønsker at skolene skal benytte karakterer fra 7. trinn, vil Venstre åpne for dette», skapte muligens størst temperatur.
Tilhengerne av karakterer i grunnskolen argumenterte med at karakterer vil føre til mindre frafall på videregående skole. Motstanderne viste blant annet til forskning som tilsier at andre tiltak, som for eksempel konkrete tilbakemeldinger, er mer effektive for å løfte de svakeste elevene.
Ikke det beste lærerutbytte – — Det største problemet i skolen i dag er frafallet i videregående, og den viktigste grunnen til frafallet er at det faglige grunnlaget er for dårlig. Innføring av karakterer i 7. klasse er for å hjelpe de svakeste elevene til å løfte seg. Dette er en håndsrekning, sa Kjell Veivåg fra Oslo Venstre.
— Å si ja til karakterer i grunnskolen representerer et snevert kunnskapssyn som ikke er i tråd med god Venstre-ånd, sa programkomiteens leder Guri Melby.
Unni Fuglestad fra Rogaland Venstre jobber som lærer i ungdomsskolen. Hun gikk på talerstolen og understrekte at karakterer ikke gir det beste lærerutbytte for elvene.
– Elever har maksimalt utbytte når de blir vurdert ut fra de forutsetningene de har. Det viser all forskning, understrekte Fuglestad overfor sine partifeller.
Partiet delt – Unge Venstre var blant lagene som kjempet for karakterer i grunnskolen, men også i den leiren var det motstandere av forslaget.
Sist gang Venstre diskuterte karakterer i grunnskolen var det et enda jevnere løp enn nå. Da det forrige partiprogrammet ble vedtatt for fire år siden, endte landsmøtet med å vende tommelen ned med bare tre stemmers margin, etter at partileder Trine Skei Grande «påtok seg» jobben med å argumentere for.
Også i oppkjøringen til årets landsmøte har karakterdebatten delt partiet i to. I programkomiteen ble det uavgjort og i landsstyret ble forslaget nedstemt med knappest mulig margin. Lørdag formiddag falt forslaget med 137 mot 103 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**