Venstres landsmøte 2013

Denne helgen har Venstre sitt landsmøte. Nordland stiller med 9 delegater, hvor av Hanne Nora Nilssen er eneste representant fra Helgeland. Hun sitter også i redaksjonsnemnda. Hovedfokus under landsmøtet er behandling av Venstres stortingsvalgprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Andre delegater fra Nordland er:

Nordland Vesntre

Foto: Jo Stube

Ove Schei
Arne B. Vaag
May Valle
Ida G. Johnsen
Marthe Strickert
Terje Cruickshank
Anja Johansen
Bjørg H. Jenssen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**