Video: Borghild Tendens tale

– Jeg har i åtte år sittet på Stortinget og skryt av pengebruk. Nesten daglig får jeg høre dette. Skryt av hvor mye penger man bruker. Ord som smart pengebruk hører man ikke. De rødgrønne, og det ser vi heller ikke noe av i dagens NTP, ingen ting om hvordan man skal bygge raskere, hvordan man skal bruke pengene smartere, sa Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Kjære landsmøte,
Først av alt vil jeg takke Trine for en glitrende tale som vanlig, vi begynner å bli litt bortskjemte. Vi har en arbeidsom, intelligent og en ambisiøs leder. Det ser jeg til daglig. Det er vi veldig glade for. Og vi er veldig stolt av deg, Trine. Og det tror jeg du forsto etter innlegget ditt.

Og så var det Trine sa om samferdsel veldig bra. Jeg var enig i alt, og det er jo godt da, når vi er bare to. At vi er enige. Og det har vi faktisk vært i fire år, så det er det minste problemet.
For oss som er interessert og engasjert i samferdsel, så er dette en spesiell dag med fremleggelse av NTP. Og det er jo sånn da at regjeringen bestemmer dagen for fremleggelse av NTP. Heldigvis så bommet de litt på Trines tale. Og de bestemmer også hvilke saker de vil fronte.

Lekkasjene har vært mange. Men de fleste lekkasjene har vært, eller alle lekkasjene tror jeg faktisk at Venstre kan stille seg bak, og som vi vil ta med oss i alternativ transportplan når den nå skal lages fremover.

Og et er ingen overraskelser. Mye av det som fremlegges i dag. Jeg satt og gjespet litt. Dette her har jo Venstre snakket om lenge. Og mye av det har vi jo faktisk programfestet.

Og kjære landsmøte: by og land er gjensidig avhengige av hverandre når det gjelder samferdsel. Når jeg besøker bedrifter rundt omkring i Norge og har lyst til å snakke om verdiskaping, så begynner folk å snakke om samferdsel. Jeg har for så vidt ikke noe i mot det heller, men jeg hadde kanskje trodd at de ville snakke om verdiskaping. Nei, de snakker om gode, trygge veier. Og jernbane der det er aktuelt.

Som representant for Akershus så blir jeg nesten daglig minnet på det jeg gikk til valg på i 2005, nemlig samferdsel og da kollektivtrafikk på grunn av at det er det som gjelder i og rundt de store byene.
Vi har en glimrende samferdselsbyråd i Oslo i Ola. Jeg er veldig stolt av deg. Og jeg er veldig glad for at du ikke lar deg påvirke av SV i Oslo, som sier at det ikke skal bygges veier i sentrale strøk.
Hva da med sykkelveier? Jeg kaller det ikke stier, jeg kaller det veier, og med kollektivfelt? Og så er jeg glad for at Arbeiderpartiet sentralt hører på SV.

I Akershus som jeg representerer så reiser nemlig nesten 90 % av de kollektivreisende med buss. Og hva da hvis man ikke har kollektivfelt? For Trine sa jo nå skal vi gå, nå skal vi sykle, nå skal vi reise kollektivt.

Konsulentselskapet Pöyry har kalkulert med at for eksempel i E18 i Vestregionen, der taper næringslivet 1 mrd kr. per år fordi at tungtransport står i kø sammen med matpakkekjørerne. Selvsagt når Venstre får makta mye mer av det her over på jernbane. Men enn så lenge er det sånn.

Avslutningsvis så er det et spørsmål som jeg stadig stiller meg: Bruker vi skattebetalernes penger på en klok måte?

Jeg har i åtte år sittet på Stortinget og skryt av pengebruk. Nesten daglig får jeg høre dette. Skryt av hvor mye penger man bruker. Ord som smart pengebruk hører man ikke. De rødgrønne, og det ser vi heller ikke noe av i dagens NTP, ingen ting om hvordan man skal bygge raskere, hvordan man skal bruke pengene smartere, selv om det har vært varslet at den nåværende samferdselsministeren. Det er en stor skuffelse.

Dette er slik jeg ser det, som engasjert i samferdsel, en av grunnene til at vi som alle andre, mener her i dag må få en ny regjering.

Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**