Eivind Brenna på landsmøtet: På tide med et sykehusoppgjør!

“Helseforetakene har en styringsform som dyrker fram kontroll og målbare resultater. Det ligger i den samme styringsformen at det rent økonomisk lønner seg med store sentraliserte enheter, dette selv om pasienter og pårørende får lange reiser til sykehus”, sa fylkespolitikeren Eivind Brenna på Venstres landsmøte den 14. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


“Og nå roper fagfolk også varsko. Omsorg og behandlingen har kommet i andre rekke. I forrige uke sa overlege Øystein Stubhaug ved sykehuset på Gjøvik opp i protest mot byråkratiet og de administrative prioriteringene. Han orket ikke lenger å være et byråkratisk redskap. Det går også en helsearbeiderprotest over landet med stor tilslutning”, fortsatte Brenna sitt innlegg.

“Nær 90% av pasientene på de somatiske sykehusene er eldre med sammensatte diagnoser. For disse er nærhet til sykehus og ikke minst godt og nært sammarbeid mellom sykehus og kommunehelse kanskje det viktigste”, sier Brenna.

Oppland Venstre mener at landsdekkende helseplan vil stoppe helseforetakenes udemokratiske herjing med sykehusstrukturen. Stortinget vil gjennom en helseplan kunne slå fast hva lokale sykhus skal tillby, hvilke regionale sykehus vi trenger og rammene for universitetssykehusene. Første trinn for å endre organiseringen er å fjerne de regionale helseforetakene. Hensikten er da å redusere de dyre byråkratier som er bygd opp og å få lokale folkevalgte styrer rundt sykehusene.

“En rammefinansiering innenfor en nasjonal helseplan vil gi mer helse for de store brukergruppe”, mener Brenna.

Venstres landsmøte vedtok i helga at sykehusene skal i større grad være politisk styrt og at helseforetaksmodellen skal evalueres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**