Pål Farstad besøker Molde 29. april

Venstre sin førstekandidat møter venstrelaga i Romsdal på Molde Rådhus måndag 29. april kl. 19.00 for å drøfte aktuelle saker fram mot valkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Molde Venstre arrangerer eit møte for venstrelaga i Romsdal, Eide og Gjemnes. Møtet vert halde på Molde Rådhus, og formålet er at Pål skal bli betre kjent med lokallaga, og omvendt. Vi ønskjer å få fram saker som er viktige i valkampen, og korleis vi skal arbeide med desse framover.

Stortingsvalprogrammet er nettopp vedtatt, og det er høve til å ta opp tema i dette.

Lokallaga kan melde på deltakarar til Molde Venstre v/Ola Betten, tlf. 951 11 767 evt. [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**