Seint, men godt…

Bardu Venstre holdt årsmøte søndag 14. april. Dette var andre forsøk. Første gang var det en formell feil i innkallingen til ett medlem, og for svakt frammøte. Denne gangen møtte 77,8% av medlemmene, og møtet ble greit avviklet. Det er enighet om at det er viktig og riktig å videreføre en formell organisasjon selv om aktiviteten er liten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ett medlem, Brit Stormo, gikk ut av styret etter eget ønske, og som nytt styremedlem/sekretær ble valgt Karen Grete Figenschau.

Ellers ble leder og styret forøvrig gjenvalgt. Alle valg var enstemmige.

Styret i Bardu Venstre består av følgende personer: leder: Vilhelm Kjelsvik, styremedlemmer: Gerd Alveberg (økonomiansvarlig), Karen Grete Figenschau (sekretær)

Varamedlemmer: Reinhard Stamm og Geir Støen

Revisor: Toril Kjelstrup

Valgkomité: Styret fungerer som valgkomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**