LPN i Skien

Det nærmer seg nå stortingsvalg og Telemark Venstre har derfor lyst til å invitere alle Venstre og unge Venstre medlemmer til et Lokalpolitisk nettverkmøte i Skien, nærmere bestemt på rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Møtet vil foregå over to dager, lørdag 4/5 og søndag 5/5. Møte vil i all hovedsak bli viet til valgkamp, men det vil også bli satt av to timer til skoledebatt hvor situasjonen til de videregående skolene i Telemark vil være tema. Dette er et opplegg som passer alle Telemark Venstre medlemmer, nye som gamle, her er det høyt under taket. 😉 Det er lagt opp til at blir litt sosialt utover lørdags kvelden med politisk Quiz og en bedre middag på Cafe Henrik. Det vil også være mulighet for overnatting på Hotel Dag Bondeheim for de som måtte ønske/trenge dette. Alt dette vil dekkes økonomisk av Telemark Venstre.

For sakskart se her: Sakskart

Ps. Pga. bestilling av mat og overnatting ønsker vi en tilbakemelding innen 22/4-13

Vel møtt

For mere informasjon ta kontakt på tlf: 92 05 03 59
Eller på e-mail: [email protected]

Mvh. Kenneth Berg
Valgkampansvarlig Telemark Venstre

Telemark Venstre LM2013 2

Foto: Jo Straube

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**