Dette er Venstres stortingsvalgprogram

Venstes landsmøte har vedtatt Stortingsvalgprogrammet for 2013-2017. Frihet. Fremtid. Fellesskap. Et liberalt program som setter folk først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Da Trine Skei Grande avsluttet landsmøtet sa hun at programmet kan oppsummeres i fire huskelapper:

– Sats på kunnskap
– Ta grønne valg
– Skap verdier
– Vis varme

I de neste fire årene vil Venstre føre en grønn, liberal og varm politikk med et kraftig løft for utdanning, miljø, nyskaping og et velferdssamfunn med rom for alle, men som prioriterer dem som har bruk for fellesskapets hjelp og støtte aller mest. Vi vil prioritere framtidsrettede investeringer som både gir økt frihet og et mer inkluderende fellesskap.

Venstres vedtatte stortingsvalgprogram 2013- 2017.

Lasse Thue, Anne Sofie Riseng, varaordfører Gunn-Toril Homme Mathisen, Ellen Arctander Venstres Land

Foto: Tove Hofstad

Lokale politikere på Venstres landsmøte: Lasse Thue (Røyken Venstre), Anne Sofie Riseng (Leder Hurum Venstre), Gunn-Torill Homme Mathisen og Marianne Arctander (Hurum Venstre).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**