Opposisjonen forstår politiet

Opposisjonspolitikerne i Bergen forstår at politiet setter planene om en politipost i Nygårdsparken på vent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Vi har sett at flere andre hjelpetiltak som skulle gjennomføres av andre enn oss har tatt lengre tid enn planlagt. Derfor avventer vi en politipost inntil videre, sier stasjonssjef Olav Valland.

Stasjonssjef Valland understreker at planene ikke er lagt på is, men de vil avvente flere tiltak fra blant annet kommunen.

Horn5

Foto: Mathias Fischer

Byrådet følger ikke opp
Erlend Horn (V) påpeker at innsats fra politiet alene ikke er nok. For at en politipost skal fungere, må det være en skikkelig sosial- og helsefaglig oppfølging fra kommunen sin side, mener han.

– Vi trenger en helhetlig plan for Nygårdsparken og vi tenger handling. Jeg mener at byråd Lisbeth Iversen sin plan for de åpne russcenene er for dårlig. Den mangler blant annet sprøyterom.

Les hele saken på side 14 i Bergensavisen torsdag 18. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**