Iver Nordseth sitt innlegg på Venstres landsmøte

Iver Nordseth holdt et innlegg om fylkeskommunens store problemer med etterslep på vedlikehold av fylkesveinettet. Innlegget kan du se her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Generell debatt Iver NordsethVeivedlikehold

Iver Nordseth holdt et innlegg om fylkeskommunens store problemer med etterslep på vedlikehold av fylkesveinettet. Særlig er dette problemet stort på Vestlandet som har mange brorer, tunneler og ferjekaier. Det må en statlig rehabiliteringspakke til for å dekke det store vedlikeholdsgapet. Det handler om trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø, sa Nordseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**