Lær kidsa å kode!

Trondheim Venstre mener programmering må inn i grunnskolen for at norske elever skal ha en forståelse for hvordan den digitale verden henger sammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I dag defineres digitale ferdigheter i skolen alt for snevert og det handler for det meste om mediekonsum og enkel medieproduksjon. Trondheim Venstre ønsker å få programmering inn tidlig i grunnskolen.

Programmering handler om å forstå datamaskiners logikk, kodenes gramatikk. Selv om de fleste av oss ikke skal bli programmere er det viktig i alle deler av samfunnet å ha en forståelse for hvordan den digitale verden henger sammen. IT brukes i stadig større skala i mange store viktige sektorer som Helse, Justis og Utdanning. Kompetansemangelen er enorm. Ikke bare mangler det IT-spesialister, men IT-forståelsen er alt for dårlig hos vanlige ansatte også.

IT-sektoren i seg selv er Norges tredje største, like stor som landbruk og fiskerisektoren til sammen. Den er også enormt produktiv og skaper mer verdiskapning enn de fleste andre. Organisasjoner som «Lær Kidsa Kode» er allerede i gang med programmeringskurs for barn rundt om i landet, men dette må inn i skolen sånn at det er tilgjengelig for alle.

Trondheim Venstre vil:

Definere programmering som en grunnleggende digital ferdighet.
Få programmering inn i skolen så tidlig som mulig.
Heve IT-kompetansen i alle deler av samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**