Vedta avtalen med Sametinget!

På Venstres landsmøte i helga bestemte vi at det er gjennom økt dialog mellom lokalsamfunn, sentrale myndigheter og Sametinget vi skal arbeide for å ivareta samisk kultur. Med dette ferskt i minnet vedtok et enstemmig styre i Tromsø Venstre mandag å anbefale kommunestyret å vedta avtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vi er glade for at samisk språk i barnehagene og grunnskolen og blant ansatte i Tromsø kommune skal styrkes, og at kommunen skal tilstrebe seg på å tilby sykehjemsplasser hvor samisk språk og kultur er ivaretatt. Dette er et løft for velferdstilbudet i kommunen. Tromsø kommune er forpliktet til å tilby disse tjenestene til vår samiske befolkning, og avtalen med Sametinget vil gjøre at vi kan tilby bedre tjenester. Det er ingenting som tyder på at avtalen vil føre til økte utgifter for kommunen, (tvert i mot, som Torkil Emberland skrev i Nordlys på mandag). Styret i Tromsø Venstre beklager at dette brukes som grunn til å utsette saken til neste kommunestyremøte.

Vi mener denne avtalen er en naturlig oppfølging av kommunestyrets enstemmige vedtak av 9.11.11:

"Tromsø kommune har et ansvar overfor den samiske befolkningen og vil fortsatt legge til rette for samisk språk og kultur gjennom å ta vare på de eksisterende ordninger og der det er formålstjenlig, søke å forbedre tilbudene til kommunens samiske befolkning."

Nå har vi sjansen! Tromsø Venstre vil berømme det arbeidet som ligger bak avtalen, og vi er stolte av at vår byråd Jonas Stein har spilt en sentral rolle i dialogen med Sametinget.

Det går rykter om at avtalen er kommet i stand uten at kommunestyret og samarbeidspartnerne i byrådet visste om det. Dette stemmer ikke. Det er lenge siden det ble kjent at ordfører Jens Johan Hjort og byråd Jonas Stein reiste til Sametinget for å snakke om hvordan kommunen kunne følge opp vedtaket fra november 2011. Vi har all grunn til å tro at dette har skjedd i henhold til byrådets prosedyrer.

At lokalpolitikere kan si nei til en avtale som frigjør ressurser til opplæring, helse og kultur blant samiskspråklige, er vanskelig å forstå. I et leserinnlegg i Nordlys og iTromsø uttalte Bodil Ridderseth Larsen (H) at avtalen innebærer å "etnifisere" kommunens forvaltning og politikk. Vi i Venstre reagerer på denne språkbruken, og mener Ridderseth Larsen bidrar til å bringe saken ut av proporsjoner.

Vi tar avstand fra mistenkeliggjøring av Sametinget i denne saken. Norsk kultur og språk er ikke truet!

Dagen etter skrev Gunnar Pedersen, også Høyre, i iTromsø at han er imot avtalen, fordi han mener samer skal ha det samme (dårlige, kan vi legge til) tilbudet i alle kommuner. Vi lurer på om dette bare gjelder samer? Pedersen skriver til slutt at han ikke kan vedta avtalen fordi avtaleteksten ikke sier noe om det er den norske eller den samiske versjonen som skal ligge til grunn ved uenighet om tolkning. Dette er en søkt problemstilling: Det er helt sikkert mulig å føye til den setningen som Pedersen etterlyser.

Det er også oppsiktsvekkende at FrP truer med å trekke seg fra byrådet om avtalen blir vedtatt. Partiet har forpliktet seg til å ivareta samisk kultur gjennom vedtaket fra 2011. Alternativet til å samarbeide med Sametinget er at kommunen selv betaler for å bevare samisk kultur og språk.

Venstre mener mangfold er bedre enn enfold. Syretesten på et demokrati er om det ivaretar og beskytter minoritetenes kulturelle og sosiale rettigheter. Vi anmoder kommunestyret om å vedta avtalen den 24. april, eller senest den 29. mai!

– Irene Dahl, på vegne av styret i Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**