Spør om leveringssikkerhet for strøm

Venstres Andre N. Skjelstad vil i forbindelse med førstkommende fylkesting i Nord-Trøndelag reise en interpellasjon til fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol(AP) om NTEs påbegynte prosess for å søke NVE om fritak for leveringsplikten til strømabonnenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Jeg har fått meldinger om at NTE har startet denne prosessen i områder hvor selskapet står foran nyinvesteringer i linjenettet, sier Skjelstad.

-Det er derfor all grunn til å spørre Arbeiderpartiets fylkesrådsleder om dette er i tråd med samfunnsansvaret til NTE, undrer Skjelstad. – Jeg mener det er oppsiktsvekkende at selskapet nå er i ferd med å forlate sitt samfunnsansvar for å dekke de store tapene fra Scanwind og Ventelo, sier Skjelstad.

Les hele interpellasjonen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**