Arbeiderpartiet skyver ansvaret foran seg

Under landsmøtet har AP nok en gang vist sin evne til å skyve viktige saker foran seg med kompromissvedtak. Det er ingen hemmelighet at AP ønsker å sette i gang med oljeboring utenfor LoVeSe, men i valgåret 2013 velger de minste motstands veg, og stemmer for en konsekvensutredning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Dette er enkelt. Hadde AP vært mot oljeboring utenfor LoVeSe, hadde de ikke gått inn for en konsekvensutredning. Men med helgas landsmøtevedtak kan de enkelt si i valgkampen “at de ikke har tatt stillig”.

Regjeringa har lenge hatt sin “kunnskapsinnhenting” og mange av rapportene de har mottatt sier klart fra hvor viktige områdene utenfor LoVeSe er. Også Havforskningsinstituttet ble bedt om å utarbeide en rapport, og denne gir et veldig godt bilde av nettopp dette. KILO-rapporten som den heter, har vært dysset ned av regjeringen, og vi skjønner godt hvorfor. Den viser til at over 70 prosent av de norske fiskebestandene passerer utenfor Lofoten og Vesterålen, i form av egg, larver og yngel. Som vekstområde for fisk er LoVeSe unikt, og av helt avgjørende betydning for våre fiskebestander.

Disse ressursene ønsker AP å bruke som innsats, uten tanke på miljø, bærekraft, og eksisterende næringsliv i regionen.
Valget har startet, og som det blir sagt; mye vil ha mer.

Arne Ivar Mikalsen
May Valle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**