Krever plan for studieplasser

– Det er gledelig at stadig flere ønsker å ta høyere utdanning, men dette gjør det enda viktigere å lage en forpliktende plan for oppretting av flere studieplasser og sikre god studiekvalitet. Her har den rødgrønne regjeringen sviktet, mener Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I dag ble årets søkertall til Samordna opptak offentliggjort. Nok en gang er det rekordmange søkere til høyere utdanning.

– Alle prognoser tilsier en fortsatt vekst i studenttallet de kommende årene. Dette viser behovet for en forpliktende plan for oppretting av flere studieplasser. Når studenttallet øker sier det seg selv at vi også må sikre utdanningsinstitusjonene tilfredsstillende basisbevilgninger slik at studiekvaliteten kan opprettholdes, sier Skei Grande.

Femårig lærerutdanning populært

 - Tiden er overmoden for å gjøre allmennlærerutdanningen femårig, mener Trine Skei Grande.

– Tiden er overmoden for å gjøre allmennlærerutdanningen femårig, mener Trine Skei Grande.
Foto: Bård Ek

Venstre er meget fornøyd med at antallet søkere til femårig integrert lærerutdanning øker mest av alle utdanningene fra i fjor til i år.

– De rødgrønne partiene kan ikke lenger overse dette. Tiden er overmoden for å sette en klar tidsfrist for overgang til femårig lærerutdanning for alle som skal undervise i skolen. Det er denne utdanningen som virkelig etterspørres, og Venstre mener at en mastergradsbasert lærerutdanning er helt nødvendig for å øke statusen til læreryrket ytterligere, sier Skei Grande.

Lærermangel ikke avblåst
– Den kommende lærermangelen er imidlertid ikke avblåst, selv om søkertallene viser en positiv utvikling. Vel så viktig som at søkertallene til lærerutdanningen går opp er at flest mulig faktisk fullfører lærerutdanningen og tar seg jobb i skolen. Slik det er nå faller opp mot en tredjedel fra grunnskolelærerutdanningen, og det viser at ikke nødvendigvis er samsvar mellom søkertall og ferdig utdannede lærere, understreker Skei Grande.

– Jeg er også bekymret for at søkertallene til lærerutdanningen for 1-7. trinn går ned, sier Skei Grande.

Krever rekrutteringsløft i barnehagen
– At antallet søkere til barnehagelærerutdanningen går ned og er tilbake på 2011-nivå er også svært bekymringsfullt. Vi har allerede i dag et stort underskudd av pedagoger, og uten gode fagfolk klarer vi ikke å opprettholde kvaliteten i barnehagen. Her kreves det langt kraftigere tiltak enn en reklamekampanje for å øke rekrutteringen, sier Skei Grande.

Positivt for realfag

– Det er positivt at antallet søkere til real- og teknologifag går opp. Mye av dette henger sammen med det gode arbeidsmarkedet for denne type utdanninger. Men også her mener jeg det er nødvendig med en tydelig opptrapping av studieplasser og bevilgningene til institusjonene for å sikre god studiekvalitet. Denne type kunnskap kommer det til å være svaæt stor etterspørsel etter, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**