Vil ha kommisjon for byråkratikutt i helsevesenet

Venstre er opptatt av at vi må ha større fokus på at helsepersonell skal få tid til å drive pasientbehandling. Partiet er bekymret over et økende dokumentasjons- og kontrollregime i mange deler av offentlig sektor, også helsesektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


les også Dagens Medisin: Krever uavhengig granskning av helsebyråkratiet

Mye tid og krefter går med til administrasjon og byråkrati. Derfor legger Venstre inn et forslag i salen i dag om at det settes ned en kommisjon som skal evaluere helseforvaltningen med sikte på å fjerne unødvendig rapportering og byråkrati. Forslaget fremmes i forbindelse med at Stortinget i dag behandler Stortingsmeldingen God kvalitet — trygge tjenester.

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– I dag sitter leger og sykepleiere og gjør alt for mye papirarbeid. Vi trenger en uavhengig gjennomgang av rutiner og system. Venstre foreslår at en kommisjon skal gjennomgå antall resultatmål, lover, forskrifter og regelverk med mål om å redusere unødig byråkrati i spesialisthelsetjenesten og i kommunale helse- og omsorgstjenester, sier stortingsrepresentant Borghild Tenden.

Mye rapportering og dokumentasjon
En kommisjon vil kunne bidra med mye fornuftig og kunne foreslå viktige forbedringer. Vi har vært for opptatt av systemet og for lite av hvordan aktørene opplever helsevesenet.

– Spør man hvordan henholdsvis pasienten, legen, sykepleieren eller pårørende hvordan de opplever helse-Norge, så tror jeg mange vil svare at det er for byråkratisk. Dersom helsepersonell brukte noe mindre tid på byråkrati, vil de kunne bruke mer tid på pasienter — noe som igjen ville økt kvaliteten på behandlingen. Jeg mener derfor vi må tenke oss nøye gjennom hver gang det foreslås nye rapporteringsrutiner og dokumentasjonskrav. Hver for seg har disse kravene sannsynligvis gode intensjoner, men totalt blir det for mye byråkrati, sier Tenden.

Venstre ber derfor regjeringen sette ned en kommisjon som skal evaluere helseforvaltningen med sikte på å fjerne unødig rapportering og redusere byråkrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**