Invitasjon gruppemøte mandag 29. april

Mandag 27. mai inviterer vi til gruppemøte for å diskutere sakene som skal opp i Formannskapet dagen etter. Det er mange interessante saker på agendaen. Vi har i budsjettet vårt lagt opp til å konkurranseutsette noen kommunale tjenester og nå ligger saken fra rådmannen klar. Det blir pekt på nytt sykehjem som et at områdene der konkurranseutsetting kan ha noe for seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Dato: 29. april
Klokkeslett: 19.00

Sted: Venstres kontor i Rådhuskjelleren

Saker

Det er også saker som skal behandles i kommuneplanutvalget. Disse vil også bli diskutert på mandag. Du finner sakene her.

Markatun sykehjem i Gran kommune

Foto: Ole Dæhlen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**