Årsmøte i Agder Venstre 02-03.02.2013. Kai Ove og Jan Eivind deltok

Årsmøte i Agder Venstre 02-03.02.2013. Kai Ove og Jan Eivind jobbet begge svært aktivt i løpet av denne helga for å fremme aktuelle saker for Gjerstad Venstre. Jan Eivind hadde blant annet innlegg om hvordan den interkommunale innkjøpsavtalen er til hinder for lokal næringsdrift i distriktene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Årsmøte i Agder Venstre 02-03.02.2013. Kai Ove og Jan Eivind jobbet begge svært aktivt i løpet av denne helga for å fremme aktuelle saker for Gjerstad Venstre. Jan Eivind hadde innlegg om hvordan den interkommunale innkjøpsavtalen er til hinder for lokal næringsdrift i distriktene, og jobbet ellers opp mot Risør Venstre for om mulig å få til et samarbeid i forbindelse med den forestående valgkampen.

I etterkant har vi planlagt et samarbeidsmøte mellom Gjerstad Venstre og Risør Venstre, og vi har gjort det til en vane å innby hverandres lokallagsmedlemmer til stormøter som arrangeres i henholdsvis Gjerstad og Risør. Dette kommer vi fortløpende tilbake til.

Først ute var Risør Venstre med arrangering av diskusjonsmøte på Hukken Bar i Risør 03.03.2013, hvor vår Stortingskandidat Hans Antonsen var til stede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**