Drømmen om Horten — endelig!

«Drømmen om Horten» startet som en idé i Venstres programprosess. Nå er det blitt bred politisk enighet rundt konseptet, noe som er forutsetning for å lykkes, og har vært jobb nummer én på veien mot realisering. Nå starter arbeidet med å opprette en selvstendig enhet i et felleseie mellom kommunen, næringsliv og andre aktører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

DoH logo

Visjonen «Sammen skaper vi en åpen, vakker levende by vi er stolte av», handler om et felles, fremtidsrettet tiltak for å bygge den mest attraktive byen i Vestfold å bo, arbeide og leve i. Dette vil kreve en organisering som favner bredt, og som må oppstå ved siden av / utenfor de tradisjonelle politiske prosessene. Det står ikke på engasjement og gode ideer i denne byen. Det er debattene i avisen, på facebook og på folkemøter et bevis på. Vi trenger organisasjonen for å gi retning og struktur. Da blir det kraftfullt. Deltagelse og investeringsvilje fra nærings- og kulturliv vil være avgjørende.

Som Marius Nesset så helt riktig påpeker i sitt innlegg, må vi nå gå videre fra visjoner til konkrete målsetninger og handlinger. I det vedtatte budsjettet ligger det midler til et prosjekt med mål å opprette en selvstendig enhet ved inngangen til 2014 i et felleseie mellom kommunen, næringsliv og andre lokale aktører. I kommunestyret i juni vil administrasjonen legge frem en sak som skal belyse en slik organisering.

Viktige aktiviteter i det videre arbeidet vil være: 1. Erfaringsinnhenting og forslag til organisering inkl. finansiering og drift. 2. Plan for en inkluderende strategiprosess (visjon- hvor vil vi, situasjonsanalyse- hvor er vi, tiltaksplan- hvordan kommer vi dit) 3. 3-5 konkrete prosjekter som vil være organisasjonens første arbeidsliste. 4. Og til slutt det aller viktigste: Skape engasjement og eierskap hos fremtidige bidragsytere. En styringsgruppe eller interimsstyre må på plass.

benken ny hel

Jeg ser nå frem til en inkluderende og konkretiserende prosess, og ønsker velkommen en bred debatt om hvordan vi nå skal gå videre fra nettopp idé til suksess. Hvordan kan vi organisere oss? Hvilke prosjekter bør vi ta tak i for å skape en åpen, vakker, levende by vi er stolte av og som er attraktiv for tilflyttere?

Jeg drister meg frempå med ett konkret forslag: "Studentbyen Horten"- en god omdømmebygger for kommunen, og en positiv miljøbygger for Hortens innbyggere. Sentrumsnære studentboliger og et levende studentmiljø som bidrar til mer kulturliv, mer kaféliv, mer handel i sentrum. Byen trenger mer liv. Høyskolen trenger studenter. Et fremtidsrettet næringsliv trenger kompetent arbeidskraft. Studenter som trives blir boende også etter endt utdanning. Resultatene er i manges interesse, gjennomføringsevnen og samarbeidsarenaen ligger i en felleseid organisasjon.

Det som er helt sikkert er at skal vi få resultater må vi opprettholde den politiske viljen over år, over valgår. Dette betyr at hele kommunestyret må forplikte seg til finansiering over tid. Uten denne forutsigbarheten kan vi heller ikke forvente at andre aktører vil investere. Bred politisk enighet er en forutsetning for å realisere drømmen. Derfor har jeg nå tro på at vi ikke lenger bare drømmer.

Nora Pernille D. Bruun-Lie

Pernille Bruun-Lie
Horten Venstre

Følg Drømmen om Horten og delta i debatten på facebook!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**