Øygarden i likestillingsdebatt med KrF

Venstres stortingskandidat Kristin Øygarden reagerer på Celina Hagens fremstilling av hennes innlegg på Venstres landsmøte. Hagen sier i Fædrelandsvennen 27.4 at “Kristin Øygarden sa på Venstres landsmøte at kvinner som er hjemme med barn heier hverandre frem, og fremstiller dette som noe negativt.” —Jeg synes kvinner bør heie hverandre frem uansett hva de velger. Det jeg sa på Venstres landsmøte er at noen kvinner som velger fulltidsarbeid møter negative holdninger til sine valg, sier Kristin Øygarden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Øygarden utfordrer nå Hagen til å avklare om hun og KrF også vil støtte kvinner som velger fulltidsarbeid og motarbeide de negative holdningene til dette som finnes også på Sørlandet.
-Som stortingskandidat for Venstre er det viktig for meg å ha respekt for alles livsvalg, men jeg er uenig med KrF at vi ikke lengre trenger å legge til rette for at kvinner skal ha de samme mulighetene som menn i arbeidslivet. Ordningene rundt omsorg for barn er viktige i den sammenhengen og vi må ha en debatt om hvordan disse skal innrettes uten at man av den grunn "snakker noen ned", sier Kristin Øygarden.

Kristin Øygarden mener debatten må heves over et par hakk opp til å se på hvordan likestilling -eller mangel på det – gir seg utslag i levekårsstatistikken. Mors utdanningsnivå og forhold til arbeidslivet er veldig arvelig, hvilket betyr at sosiale problemer dessverre går i arv. Denne spiralen må vi hjelpe dem å bryte, og da er det viktig at kvinner tar utdanning og jobb. Om noen er et par år ute med små barn, for så å vende tilbake til jobb er helt fint, og har lite med min bekymring å gjøre, sier Øygarden.

Det korrekte sitatet fra Kristin Øygardens innlegg er slik:
"På Sørlandet kan fremdeles kvinner møte på spørsmål som “jobber du som har barn? Du jobber vel ikke fullt?” Det er ikke helt vanlig, eller helt akseptert at kvinner med barn jobber på Sørlandet. Dette skaper problemer for de kvinnene som faktisk vil jobbe fullt, som vil klatre i karrierestigen og ha lederansvar. De satses ikke på, usynliggjøres og regnes ikke med, fordi de er kvinner.”

Les saken i Fædrelandsvennen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**