Kan ikke forby fattigdom

Debatten om fattigdom og tigging raser for fullt igjen. Igjen kommer kravene om tiggerforbud og å stenge grensen. Venstre mener tiggingen har sammensatte årsaker og at det derfor kreves flere ulike tiltak for å møte problemstillingen.

Trine Skei Grande årsmøte Agder Venstre 2013

Foto: Eva Kvelland

– Jeg har liten tro på quick-fix løsninger for å løse problemer som tigging og fattigdom. På lang sikt må vi jobbe internasjonalt for å løse utfordringer med tigging og fattigdom. På kort sikt må vi sikre et minimum av menneskeverd og humanitet gjennom praktiske tiltak Det handler i første rekke om tilgang på elementære hygieniske sanitæranlegg, eller en dusj og en do som det også kalles, og et lavterskel botilbud mot beskjeden betaling, sier Trine Skei Grande til NTB.

Etterlyser konstruktive og praktiske tiltak
Skei Grande håper regjeringen kommer med konstruktive og praktiske forslag når de legger frem sine tiltak 7. mai. Venstre mener et forbud mot tigging er å forby fattigdom og nød.

– Fra før av vet vi at både Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon har god erfaring med å tilby billige lavterskel overnattingstilbud. Men dersom Bymisjonen og Frelsesarmeen skal tilby dette må de settes i stand av myndighetene til dette. Det vil være et konstruktivt bidrag fra regjeringens side å styrke de organisasjonene som har kompetanse på området, sier Skei Grande.

Grenseovskridende
På lang sikt er Skei Grande opptatt av at dette handler om grenseoverskridende tiltak og målrettede tiltak i tiggernes hjemland. Ikke minst også utdanningstiltak rettet mot barn. Skei Grande har i dag sendt spørsmål til Utenriksministeren.

– Et effektivt tiltak kan være å opprette egne bistandsprosjekt i f.eks Romania og Ungarn. Vi vet at Frelsesarmeen har søkt UD om midler til denne type prosjekt, men det har nå gått et år uten at de har fått svar fra UD, sier Skei Grande.

Fattigdom

Foto: Microsoft

Finnes ingen enkle løsninger
Utfordringene rundt tigging og romfolk er sammensatte og komplekse og kan ikke møtes med enkle løsninger som forbud og stenging av grensen.

– Dette er ikke veien å gå for å løse problemer knyttet til tigging, fattigdom og mobilitet over grensene, sier Skei Grande.