Kontrollutvalget: Det nye flertallet tar makten

Valget av nytt kontrollutvalg i kommunestyret 30.april ble en selsom forestiling. Ap og FrP sørget for å få flertall i kontrollutvalget, til tross for at de utgjør flertallet i kommunestyret. Kontrollutvalget i Eidsvoll kan dermed ikke føre reell kontroll med flertallet i kommunestyret. Helt i strid med anbefalt praksis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Valg av nytt kontrollutvalg var første sak på kommunestyrets saksliste igår 30.april. Ordfører Einar Madsen (Ap) ba om gruppemøte, og møte med alle gruppelederne. Madsen inviterte alle partiene til det som kalles avtalevalg. Dette betyr at det settes opp et felles forslag til fullstendig sammensetning av Kontrollutvalget – som så alle partier kan stemme for i kommunestyret.

Venstres Knut Bakkehaug sa blankt nei, og krevet listevalg. Begrunnelsen var at Venstre ikke ønsket å bidra til at flertallet i kommunestyret også får flertallet i kontrollutvalget. Grunnen er prinsipiell: De som sitter med makten skal ikke ha makt til å kontrollere sin egen virksomhet; om vedtak som gjøres er i tråd med lover og regler.

V nekter å støtte Bergstrøm
I tillegg kan ikke Venstre støtte Aps Finn Bergstrøm som kandidat til noen folkevalgte verv i Eidsvoll kommune, overhodet. Ap ønsket at Bergstrøm skulle være 1.vara for Aps gruppe i kontrollutvalget. Noe Venstre kunne ha blitt nødt til å stemme for, dersom det ble gjennomført såkalt avtalevalg. Fordi Venstres Knut Bakkehaug avviste dette, måtte partiene og grupperingene i kommunestyret sette opp listeforslag på kandidater.

Ap presenterer makten
Da Venstres holdning ble klar, presenterte ordfører Einar Madsen forslaget til sammensetning; et samarbeid mellom Ap, FrP og Bygdelisten (EDB). Ved å stille èn liste for Ap og èn samarbeidsliste for FrP, Ap og EDB ville disse to listene tilsammen få flertall i Kontrollutvalget. Ap ville få to representanter og FrP en. I tillegg ville Bygdelisten få vararepresentant for FrPs representant.

Da ba Høyre om gruppemøte med resten av partiene i kommunestyret; H, SP, SV, KrF og Venstre. Disse ble så enige om å stille felles liste. For denne listen ville H få en representant og SP en representant i kontrollutvalget. I tillegg får KrF en vararepresentant.

Flertallet som avviser at de er flertall
Som nevnt innledningsvis er det anbefalt praksis at opposisjonen har flertallet i kontrollutvalget. I Eidsvoll blir dette komplisert fordi partiene som utgjorde flertallet ved starten av valgperioden ikke samarbeider lenger. Som kjent gikk Ap til FrP i forkant av budsjettmøtet i desember, og disse to partiene har også flertall i kommunestyret.

Igår skjedde det spesielle at representanter for Ap og FrP benekter at de utgjør posisjonen i kommunestyret. Til tross for at det er disse to partiene som har vedtatt budsjett og handlingsplan for perioden 2013 – 2016, og ved nyvalg av medlemmer i utvalgene også utgjør flertallet i kommunens utvalg – og samarbeider i stadig flere saker, hevder Ap og FrPs representanter at dette ikke er formalisert. De bare finner sammen, i sak etter sak. Tilfeldig eller ikke.

Kontrollutvalget suspendert
Som historien over viser, har Ap og FrP ikke bare funnet sammen i kommunestyret og i de to utvalgene, men også erobret makten i kontrollutvalget. Simpelthen ved å benekte faktum; at de samarbeider om å styre Eidsvoll kommune. Ved å ta flertallet i kontrollutvalget er det reelt sett ingen som fører kontroll med kommunens vedtak. Kontrollutvalget må dermed anses suspendert for den fireårsperioden det nå er valgt. Det eneste som kan forandre på dette er hvis 1) samarbeidet mellom Ap og FrP blir brutt, eller 2) hvis noen trekker seg som medlem, så det må gjennomføres nyvalg. Isåfall må Bygdelisten på nytt bytte side.

Som en en kuriositet kan nevnes at da Eidsvoll Venstre holdt “åpent bord” på Cafè Standpunkt søndag før kommunestyremøtet, ble Aps gruppeleder Hans Arvid Øberg og Bygdelistens representant John H. Retterås observert stikke hodene sammen over et annet cafèbord. Det skal vel ikke mye til for å trekke den konklusjon at de siste scenene til gårsdagens selsomme forestilling ble snekret sammen denne vakre søndagen ved Eidsvollsbygningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**