Reiser spørsmål om kompetanse

Venstre stiller spørsmål om flere “kloke hoder” til investeringene som er gjort i skolebygg i Nord-Østerdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Landbruk

Foto: A.Hovsto

De videregående skolene er på mange felter blant de fremste kompetansemiljøene i flere av fylkets regioner, ikke minst gjelder det i Nord-Østerdalen.
Og i Nord-Østerdalen er vi heldige å ha to videregående skoler hvor det er investert betydelig. Dette er sjølsagt viktig for det videregående utdanningstilbudet hvor de mellom 16 og 19 år hovedmålgruppe. NØ og Fjellregioenen har imidlertid også mange andre utfordringer, innenfor næringsutvikling, forsterket Fou-fokus i næringslivet, modernisering av privat og offentlig tjenesteyting for å nevne noe.
På den bakgrunn er det naturlig å spørre både de ansvarlige for videregående opplæring og for regional utvikling hvordan de med bakgrunn i de store bygningsinvesteringene som er gjort ved de videregående skolene i NØ også ser muligheter for å forsterke fylkeskommunens regionale utviklerrolle ved at innsatsen som utviklingsaktør mer systematisk og over tid kanaliseres via de to videregående skolene i regioen.

Stein Hoset, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**