Skolesprekk gir pengeproblemer

Etter rapportene som ble lagt frem i går, er vedlikeholdsetterslepet for skolene oppe i 2,5 milliarder. Erlend Horn frykter at kostnadene kan gå ut over kvaliteten på undervisningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Brosjyrebilde 2011: Skole

Foto: Venstre

Torsdag ble det klart at etterslepet på skolevedlikehold øker med mer enn 360 millioner. Nok en gang insisterer finansbyråden på at det ikke får noen negative konsekvenser. Venstres gruppeleder finner det vanskelig å tro.

– Det vi i Venstre er mest bekymret for, er at byrådet ser ut til å ha mistet kontrollen på utgiftene. Hver gang det dukker opp en ny rapport, øker utgiftene med flere hundre millioner. Nå er vi oppe i et etterslep for vedlikehold av skolebygg på 2,5 milliarder. Det betyr at kommunen må låne mer penger.

– Vi ser med bekymring på all gjelden kommunen tar opp. I neste omgang kan det gå ut over tilbudet i skolen, i alle fall når vi har et byråd som sier nei til eiendomsskatt.

Horn4

Foto: Mathias Fischer

Ros for ny vedlikeholdspraksis
Venstre mener ny praksis for vedlikehold er god, men kommer alt for sent.

– Jeg vil likevel rose byrådet for det som ser ut til å være en god, ny strategi for vedlikehold av offentlige bygg. Det er synd at det kommer for sent til å redde skolene, men vi skal kanskje være glade for at det kommer i det hele tatt. At det skulle tidenes skoleskandale til for å få byrådet til å prioritere å gjøre jobben sin, er lite tillitsvekkende.

Les hele saken og byrådets kommentarer på side 8 i Bergensavisen fredag 3. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**