Høyre kastet førsteprioriteten på bålet

Da de borgerlige partiene som har hatt budsjettsamarbeid de to siste årene satt sammen og forhandlet skolestruktur var ikke Høyre til å rikke i forhold til beliggenhet av ungdomsskole på Neskollen og at antall barneskoler skulle reduseres til fire. I møtet med Ap fikk pipa en annen lyd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Årnes Skole

Foto: Åse Birgitte Skjærli

-Et poeng som uten tvil er interessant er hvordan Høyre har gitt opp hele sin førsteprioritet på vestsiden av Glomma. I de samarbeidsmøtene vi hadde på den borgerlige siden var jo Høyre de ivrigste tilhengere av Nes kollen/Rød som plassering til ny ungdomsskole. Dessuten ville de ikke fire på at Vormsund skulle være stedet for en stor skole for både Fenstad og Opaker/Skogbygda, sier Øystein Smidt, Venstres representant i forhandlingene.

Hvor er Vormsundområdet?
Som det redegjøres for i artikkelen Ny skolestruktur vedtatt, uttalte Tone Rønoldtangen fra Ap, riktignok etter å bli direkte spurt, at Neskollen ikke er Vormsund, og at Fenstad skole skulle bestå. Det Høyre og Ap i utgangspunktet var enige om var ny barneskole på Årnes. At Høyre gir opp alle sine prinsipper på vestsiden av Glomma til fordel for ny skole på Årnes er spesielt.

Messer om fordelen ved store skoler uten forskningsbasert bevis
Høyres Knut Pedersen står på talerstolen i kommunestyret og messer hvor viktig det er med store barneskoler mht både gode resultater og likhet i mulighetene for elevene, og beskylder partiene som ikke er med på å fremme forslaget for ikke å kunne ta upopulære og ansvarlige valg, og gå foran med godt lederskap. Et kvarter etterpå blir hele Høyres skoleplattform plukket fra hverandre. Det finnes nemlig ikke statistikkgrunnlag for å hevde at større skoler gir bedre læringsmessige resultater. All forskning viser at det aller viktigste momentet for eleven er læreren. -Også ordføreren refset oss andre fordi vi ikke hadde holdt oss til det mange i et kommuneplanseminar i fjor vår hadde uttrykt, nemlig at vi burde ha noenlunde like skolestørrelser. Vi vet jo nå at befolkningsutviklingen i Nes sannsynligvis skjer langt raskere enn SSB legger opp til. Økningen siste kvartal i 2012 vise langt høyere takter enn før. Derfor kan fire skoler bli for lite også av den grunn. Så mener jo Ap også noe annet enn det ordføreren prediker, fortsetter Smidt.

Hilde Schjerven er innleder på Nes Venstres dialogmøte om skole.

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Hilde Schjerven snakket i Nes Venstres dialogmøte om skole, om at det ikke fantes statistikkmateriale for å si noe konkret om skolestørrelser, men at lærerens tid med hver enkelt elev var det viktigste.

Ønsker unike skoler med identitet
I tillegg til at Nes Venstre mener at spennende skoler som Østgård bør bestå, er også vår tanke om at skolebygninger som er i god stand bør kunne benyttes i mange år fremover. En ny Årnes skole som muligens skal ta opp i seg Østgård og Fjellfoten, blir en fire- parallell skole på ca 600 elever som krever et bygg på ca 9000 kvm. Til en kvm-pris på 20 000 kroner blir dette et bygg til ca 180 mill kr. Tommelfingerregel for rente- og avdragskostnader for investeringer kan settes til 8 % ifølge vår budsjettsjef. Det blir altså en årlig kostnad på drøyt 14 mill kroner. Det er ikke mulig å få driftsbesparelser i nærheten av dette ved mer effektiv drift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**