-Skritt i riktig retning, men savner gründertiltak og grønt skatteskifte

Regjeringen la idag frem en vekstpakke for Fastlands-Norge for å hindre todelingen i norsk økonomi. Venstre mener dette er et skritt i riktig retning, men savner gründertiltak og grønt skatteskifte.


Regjeringens vekstpakke innebærer mindre skatt for næringslivet på fastlandet og mer skatt for oljebransjen.

Terje Breivik på valgkampåpning i Horten

Foto: Kåre Pettersen

– Det er bra at regjeringen omsider tar todelingen i økonomien på alvor og innser at vi må gjøre Norge mindre oljeavhengig. Venstre støtter regjeringens forslag til skattelettelser for fastlandsdelen av norsk næringsliv, men vi er skuffet over at regjeringen ikke samtidig
kommer med tiltak for å snu en negativ gründer- og innovasjonstrend, sier nestleder Terje Breivik til TV2.no.

Savner umiddelbare tiltak
Venstre stiller også spørsmålstegn ved hvorfor ikke regjeringens tiltak iverksettes umiddelbart (fra og med Revidert Nasjonalbudsjett 2013 og ikke fra og med 2014 slik regjeringen legger opp til) og hvorfor regjeringen ikke bruker denne anledning til et grønt skatteskifte.

– I stedet gjør regjeringen det enda mindre lønnsomt for nordmenn å eie norske arbeidsplasser og bedrifter gjennom å øke ligningsverdien av næringseiendom ytterligere i formuesskatten — altså økt formuesskatt på arbeidende kapital, sier Breivik til NRK.

– 3 av 4 tiltak som regjeringen i dag fremmer har Venstre foreslått en rekke ganger, senest i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2013. Hadde disse vært gjennomført tidligere, hadde dagens seanse muligens vært helt unødvendig, sier Breivik til E24.

Venstre støtter de foreslåtte endringene i petroleumsbeskatningen, men også her savner Venstre en grønnere omlegging.