Endring møteplan

Bodø Venstre slår sammen møtene i mai til ett møte mandag 13.mai 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Liten endring i tidligere vedtatt møteplan.

INNKALLING TIL STYREMØTE I BODØ VENSTRE mandag 13. mai 2013 kl. 19.00 — 21.00
Mediegården 2. etg. i Storgata 13/15.

Møtet erstatter møtene 6. og 27. mai.
Saksliste:
1. Godkjenning av styreprotokoll fra 18.04.2013.
klikk her for referat
2. Siden sist? Herunder styremøte i Nordland Venstre 3. mai.
3. Økonomi — status.
4. Medlemmene — status/pleie/oppfølging
5. Valgkamp 2013: Oppfølging og videre planlegging av vedtatt aktivitet, herunder også UV.
6. Eventuelt
+ tid til politisk diskusjon

Vel møtt!
Mvh
Eli Skintveit
Leder Bodø Venstre

Venstre_i_sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**