Pål Farstad deltar i paneldebatt på Fiskerifaglig konferanse 13.mai i Oslo

Fremtidig bistand innen fiskeri og akvakultur, er temaet når Pål Farstad deltar i paneldebatt på Fiskerifaglig konferanse 13.mai, arrangert av Fiskerifaglig Forum for utviklingsarbeid. Konferansen skal sette fokus på fremtidig bistand innen fiskeri- og akvakultursektoren og marine klima- og miljøutfordringer med Norge som global aktør. Paneldabatten er del av seminaret som arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo 13. -14.mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Tema for seminaret er Fisk for matsikkerhet og utvikling.

Paneldebatten den 13.mai starter kl. 14.00 og går frem til kl. 16.00 og ledes av Einar Lunde.

Tema for paneldebatten er "Fremtidig bistand innen fiskeri og akvakultur".

I panelet vil følgende politikere delta:

-Stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl (Sp)
-Statssekretær Hugo Bjørnstad (Ap)
-Stortingskandidat Pål Farstad (V)
-Stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark (H)
-Stortingsrepresentant Alf Egil Holmelid (SV)

Pål Farstad

Foto: Silje England

Pål Farstad har stor fiskerifaglig kompetanse. Han har arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling som leder av organisasjoner og selskap. Først og fremst innen marin og maritim sektor, men også andre deler av næringslivet.

Fiskerifaglig Forum er et uformelt forum for samarbeid mellom norske institusjoner som er involvert i eller har interesser i fiskerisektorens bistand i utviklingsarbeid. Sekretariatet er lagt til Havforskningsinstituttet/Fiskeridirektoratet i Bergen.

Hovedhensikten med Fiskerifaglig Forum er å være en møteplass for samarbeid og diskusjon rundt tanker, ideer og prinsipper som har betydning for utviklingsarbeid innen fiskerisektoren, og tilrettelegge for kontaktskaping og mulig samarbeid relatert til planlagte utviklingsprosjekter mellom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**