Referat styremøtet i Melhus Venstre 8. mai

Melhus Venstre avholdt styremøte 8. mai og diskuterte organisatoriske spørsmål kommuneøkonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Styremøte venstre 080513 kl 18.30

Tilstede: Ingemund, Ludvig, Jan Frode, Lillian

1. Organisasjon
Både Monica og Kjersti har bedt om å bli fritatt fra sine styreverv på grunn av manglende kapasitet. Det ligger ingen dramatikk i at de har trukket seg, men det er kun sammentreff av uheldige omstendigheter. Monica var valgt som kasserer på siste årsmøte og ut fra denne situasjonen sa Ludvik ja til å fortsette som kasserer inntil videre. Vi har lite folk å trekke på i arbeid fremover og må bruke tilgjengelige ressurser nærmere valgkampen.

2. Valgkamp
Planlegge mer aktivitet etter ferien, men fokus på enkelte aktuelle saker i tiden fremover.

3. Kommunestyre
Kommunetstyret skal i neste møte diskutere revidert budsjett. Kommunens gjeldsgrad ble diskutert og styret mener renterisiko bør være fokusområde fremover Hvor står våre saker fra budsjettarbeidet sist høst, som kulturkortet og el-biler?

4 Evt
Neste møte er i utgangspunktet satt opp 30.5., men det er mulig dette bør utsettes. Ludvik og Ingemund er bortreist denne datoen. Vi kan evt. ha et møte i midten av juni som er sommeravslutning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**