Uavhengig gjennomgang av samlet norsk innsats i Afghanistan

I morgen tirsdag behandler Stortinget et forslag fra Venstre om en helhetlig og uavhengig gjennomgang av norsk innsats i Afghanistan.

Ola Elvestuen og Trine Skei Grande (fra pressekonferanse juni 2011)

Foto: Kjartan Almenning

– Alle som har vært i Afghanistan, både militære og sivile, sitter på viktig erfaring man må ta med seg videre. Det er viktig å ha åpenhet rundt hva som har fungert, og å være ydmyke på hva som burde vært gjort annerledes. Derfor mener jeg at det er på sin plass med en uavhengig evaluering av den samlede norske innsatsen i Afghanistan, skriver nestleder i Venstre Ola Elvestuen på NRK Ytring.

I morgen behandler Stortinget et forslag fra Venstre om en uavhengig og helhetlig gjennomgang av Norges engasjement i Afghanistan.

Venstre mener det er behov for en slik uavhengig gjennomgang.

For det første skylder vi de over 8.000 norske soldatene og andre som har bidratt i Afghanistan en ordentlig og offentlig tilbakemelding av hva deres bidrag har betydd.

– For det andre er det avgjørende at det gjøres opp status for Norges innsats så langt for eventuelt å justere innretningen på innsatsen i fortsettelsen, men også for særlig å være bedre forberedt til liknende operasjoner dersom Norge blir bedt om å bidra med styrker utenfor NATOs tradisjonelle kjerneområde i fremtiden, skriver Ola Elvestuen.

Mandat
En slik uavhengig gjennomgang bør blant annet ha som mandat å evaluere det opprinnelige oppdraget Norge forpliktet seg til —strategisk og operasjonelt, samarbeidet og samordningen mellom sivilt og militært engasjement, sikkerhetssituasjonen for norsk personell og oppfølging av personell etter endt oppdrag.

– Evalueringen bør der også omfatte veteranoppfølging. De fleste som kommer hjem fra oppdrag i Afghanistan klarer seg fint. Man må likevel ikke glemme at et slikt oppdrag er av en natur som innebærer risiko for både fysiske og psykiske skader, og det påhviler den norske stat et moralsk ansvar for å sørge for at de som får slike skader får den hjelpen og oppfølgingen de trenger, skriver Elvestuen