Bygda vår og fremtiden – Gjerstad Venstre arrangerer folkemøte på Cinderella 21.05.2013

Hvordan skal Gjerstad kommune vokse og øke innbyggertallet i årene fremover?
Hva skal Gjerstad kommune aktiv jobbe for i forhold til fremtidig kommunestruktur event. kommunesammenslåing?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Gjerstad Venstre har tatt initiativ til å arrangere et åpent folkemøte på Cinderella Cafe & Hotel. Møtet er satt opp tirsdag 21 mai kl. 19.00 — 22.00. Opplegget er klarert og sjekket ut med ordfører og rådmann. Kai Ove Sandåker har sammen med ordfører Kjell Trygve Grunnsvoll og rådmann Lars Lauvhjell satt opp et program for kvelden med følgende to hovedtemaer under overskriften “Bygda vår og fremtiden”:

Hvordan skal Gjerstad kommune vokse og øke innbyggertallet i årene fremover?
Hva skal Gjerstad kommune aktiv jobbe for i forhold til fremtidig kommunestruktur event. kommunesammenslåing?

Det vil bli rigget opp ett panel av politikere, rådmann, forhåpentligvis noen kommunale avdelingsledere, samt stortingskandidater Kåre Gunnar Fløystad (Sp) og Hans Antonsen (V). Disse vil forhåpentlig kunne svare på det meste av spørsmål og innspill som måtte komme fra salen. Kai Ove vil lede møtet gjennom kvelden.

Vi henstiller til bygdefolket om å kjenne sin besøkelsestid, og stille opp med konstruktive innspill. Dette møtet kan være et viktig bidrag for å være med å løfte bygda i positiv retning fremover.

VELKOMMEN!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**