Styret i Grimstad Venstre 2013

Her finner du en oversikt over styret i Grimstad Venstre i 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Leder: Shelley Veelo
Epost

Nestleder: Anne Marie Pile
Epost

Kasserer: Knut Hernes
Epost

Styremedlemmer:
Christian Danielsen Epost
Celina Wien Dragseth Epost

Vara-medlemmer:
Anita Grandemo Epost
Signy Haglund Epost

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**