En helhetlig integrerings- og innvandringspolitikk

Stortingskandidatene Jon Gunnes og Ina Roll Spinnangr besøkte Rissa onsdag 15. Mai. På programmet sto blant annet besøk ved kommunens Integrerings- og flyktningeavdeling. De ble godt tatt imot av leder for avdelingen Aiga Berg, og fikk orientering om virksomheten og utfordringene som flyktninger og arbeidsinnvandrere møter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Venstre besøker flyktningene i Rissa

Venstre besøker flyktningene i Rissa

Tenk helhetlig
Kommunen har vedtatt å bosette 12 flyktninger dette året, men de mangler boliger til disse. Dette er den største utfordringen.
Jon Gunnes mente det her var viktig å tenke helhetlig om en skulle lykkes. Alle må stille opp, og infrastrukturen må være på plass, det vil si bolig, barnehageplass og arbeid.
Reidar Gullesen, 1. Vara til kommunestyret for Venstre, ville følge opp dette . En mulig løsning er at kommunen kjøper boliger og leier ut. Dette vil ikke bety økte utgifter for kommunen, for flyktningene får bostøtte slik at de betaler husleie.
Venstrekandidatene fikk møte en gruppe flyktninger fra Somalia som hadde norskundervisning ved skolen denne dagen. De fleste hadde bodd i Norge ca et år, og de kunne allerede litt norsk slik at det ble en god dialog.

«integrering fra første dag»
Venstre mener det er viktig med «integrering fra første dag» med mulighet for å jobbe, lære språk og å bli en del av lokalsamfunnet. Arbeid er en vei inn i det norske samfunnet, og Venstre vil gi asylsøkere arbeidstillatelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**