Innlegg: Uteliv også kulturliv (svar til EUBs leder 14.mai)

Som kjent foreslo Venstre i kommunestyret 30.april. utvidet skjenketid til kl. 0230. 15 stemte for forslaget, som ble nedstemt. EUB hadde en leder 14.mai der noen av våre argumenter latterliggjøres. I dagens EUB har Knut Bakkehaug et innlegg som svarer på lokalavisens leder. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Lederartikkelen er ikke på nett, men vår artikkel fra kommunestyrets behandling av saken kan du lese her.

Artikkelen vi skrev om forslaget i forkant av kommunestyremøtet kan du lese her.

Dette innlegget med svar til EUBs leder av 14.mai står i dagens EUB:

Uteliv også kulturliv

I EUBs leder “Den besværlige skjenkestoppen” 14.mai refses vi som i kommunestyret nylig stemte for en halv times utvidet skjenketid i Eidsvoll. Lederskribenten har nok fått et forkjært inntrykk av hvorfor Venstre foreslo dette. EUB skriver: “Den opphetede debatten om saken må nok tas som et uttrykk for hvor galt det ofte blir når mer generelle erkjennelser føres ut i den absurde ytterlighet.” Lederskribenten refererer her til “kappkjøring til Jessheim for å sikre seg de sist tilgjengelige dråper.” Det er trist at EUB bagatelliserer trafikksikkerhetsarbeide.

Venstres viktigste begrunnelse for å foreslå utvidet skjenketid var å gi spesielt de unge et tilbud her lokalt, som ville gjøre det mindre attraktivt å dra langt avgårde. I tillegg er det viktig å gi næringslivet i Eidsvoll de samme rammebetingelser som næringslivet i nabokommunene. Som folkevalgte har vi et ansvar for å se ut over kommunens grenser, og se hvor folk reiser for å handle og for å finne kulturtilbud. I begge tilfeller er ofte svaret det samme: Jessheim. I tillegg er det slik at et godt uteliv også er en del av kulturlivet. Musikere kan opptre på utestedene, og lokalene kan også brukes til andre arrangementer. Venstre mener at Eidsvolls innbyggere også fortjener muligheten til et godt uteliv – i egen kommune.

Lederskribenten mener det ikke er særlig sannsynlig at noen velger å reise til Jessheim for “en halv times ekstra påfyll”. Det er nok ikke den siste halvtimen det er snakk om, men at utestedene i Eidsvoll velges helt bort. Vi i Venstre vil fortsette å gjøre vårt for at Eidsvoll skal ha gode rammebetingelser, både for et kulturliv og et næringsliv.

Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant V


06.mai hadde Knut Bakkehaug et innlegg om konsekvensene av flertallets vedtak: God tur til Jessheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**