“Alle skal med”, frikort for kommunens innbyggere sør for bommen?

Søndre Land Venstre foreslår at det må bli fri passering for familiene sør for den planlagte bommen langs Fv. 34 i Enger. -Det er et rett-ferdig prinsipp at alle kommunens innbyggere har fri adgang til eget kommunesenter, sier Juel Sagbakken (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Administrasjon og politikere i Søndre Land var veldig opptatt av å få utbedret Fv.34 Grime – Vesleelva ved delvis bompengefinansiering. Det fikk de til. De ville også skåne flest mulig av sine innbyggere for denne bomavgiften ved å sette til side prinsippet om at den som betaler skal ha direkte nytte av vegen. Det fikk de også til. Det blir gratis å benytte hele vegen med all dens servicetilbud hvis du bor nord for bommen og skal til kommunesenteret. Her har man bare tatt hensyn til befolkningen på den ene siden av den nye traseen. Nå bør de samme politikerene være opptatt av at innbyggerne i Søndre Land som bor sør for bommen også skal få være med.

 Enger, Søndre Land

Enger, Søndre Land
Foto: www.vegvesen.no

Den kommunale rabatten bør gjelde alle innbyggerene i Søndre Land. Hvis det er viktig at alle skal med bør Søndre Land Arbeiderparti, og andre partier, stille seg bak Venstres forslag om gratis passering for de som bor sør for den planlagte bommen i Enger.

De familiene dette gjelder blir tvunget til å betale seg inn til tjenester i kommunen de selv er en del av, og avhengige av. En rettferdig løsning er at kommunen gir frikort til de aktuelle husstandene fordi det er nemlig slik at alle typer tjenester i Søndre Land ligger nord for bommen. Da blir det gratis for disse familiene å benytte bl.a. barnehage, butikker, post, apotek, og kommunale tjenester.

Juelsag

Foto: Juel Sagbakken

Søndre Land Venstre foreslår derfor at politikerene i kommunen tar ansvar for bosetting og framtidig utvikling i søndre del av Enger og Søndre Land kommune. – Som eksempel, blir det like dyrt i bompenger å bringe barna til barnehage som utgiftene til barnehageplass. Dette er uholdbart mener Venstres Juel Sagbakken og Ragnar Johansen.

Kommunen bør likebehandle alle sine innbyggere og bør derfor tilby frikort for de få hustandene det gjelder.

Juel Sagbakken, Ragnar Johansen, Søndre Land Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**