Etterlyser konsekvenser for brudd på skjenkereglementet

Nora Nilsen var på talerstolen og etterlyste konsekvenser for brudd på skjenkebevilgninger. Rådmannen fikk spørsmål om hvilke sanksjoner som ble gjennomført med kontraktsbrudd og hvordan man kunne sikre seg at regelverket for skjenkebevilgningen ble holdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Nilsen pekte på at 2 avvik er rapportert i fjor. De fant sted hhv 25 og 28.8 2012. Det ene avviket har fått en skriftlig advarsel. Er dette den eneste sanksjonene de får? Vil dette få konsekvenser for senere søknader? Det ser i hht rapporten ut for at de har fått tildelt ambulerende skjenkebevilling etter denne hendelsen.

Det andre avviket ble politianmeldt, dette er nå 9 mnd siden. Hvordan følges dette opp?
Vil dette få konsekvenser for evt senere søknader?

Nora Nilsen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

Dersom dette fremdeles etter 9 mnd står uavklart hos politiet, har vi et problem når ambulerende bevilgninger skal tildeles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**