God løsning for bybanetraseen

– Rådmannens innstilling er hovedsaklig en god løsning for bybanetrasé til Åsane, sier Mona Hellesnes. Hun støtter å gå videre med utredning både for Bryggen-alternativet og tunnel gjennom sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Bybane

Foto: Anja Berggård Endresen

– Både alternativ 1Aa og 2Aa er mulige løsninger på veien av sentrum, men begge har betydelige utfordringer i møte med viktige kulturminner, sier Hellesnes. – Bybane over Bryggen kan true verdensarvstatusen, mens tunnelalternativet innbærer boring og sprenging i sårbar grunn. Her er det fare forbundet med grunnvannstandnivået, som kan få store konsekvenser for Bryggen og Vågsbunnen.Derfor ønsker Venstre en tilleggsutredning om mulige konsekvenser for begge disse alternativene.

Fylkesrådmannens innstilling er alternativ 1Ba innstilt på veien gjennom Sandviken. Det gir en bane i dagen langs Sjøgaten med stopp på Sandvikstorget og Sandviken brygge, og videre med tunnel til NHH- Dette gir best betjening av Sandviken, en bane som er synlig i bybildet og gir godt grunnlag for byutvikling i dette området, sier Hellesnes.

Videre til Åsane støtter Venstre forslaget om alternativ 2C langs motorveien via Tertneskrysset til Åsane terminal. For å sørge for god betjening av Åsane sentrum vil vi at alternativet 2C skal jobbes videre med, og se på kombinasjonsmuligheter med 1Cb med kollektivløsninger på C-tomta. – Dette gir rask fremkommelighet til Åsane, og bidrar til kort reisetid for sentrumsrettet trafikk fra Åsane, sier Hellesnes. – Det er også viktig for Venstre at traseen bygges hele veien til Vågsbotn når den først bygges.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**