Venstre, miljø og turistruter

På lederplass lørdag 18. mai retter Bergensavisen skytset mot Venstre for å ha gitt løyve til en ny turistbuss i Bergen på sommerstid. Det BA ikke nevner er de konkrete miljøforslagene Venstre fikk flertall for i samme sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Alf_Helge_Greaker_pressebilde

Foto: Tor Blaha

Det største problemet for lokal og global forurensing er økende biltrafikk. Derfor ønsker vi å legge til rette for at billister heller kan velge kollektivt. Hovedargumentet mot en ny turistbussrute er, som BA og fylkesrådmannen helt riktig peker på, er plassmangel, særlig med tanke på at rutebusser skal trafikkere i sentrum også. Dette ser Venstre også, og siden undertegnede satt som nestleder i Bergenhus bydelsstyre for noen år siden, har Venstre etterlyst mye bedre parkerings- og omstigningsplasser for turisttrafikken. Daværende byråd for byutvikling, skulle ta dette med seg.

Lite har skjedd. Derfor foreslo Venstre i denne turistrutesaken at det straks må avsettes nytt areal for holdeplasser for turistbusser, slik at de ikke skal komme i veien for rutetrafikken. Dessuten skal vi nå få en sak på hvilke miljøkrav politikerne kan stille til i slike konsesjoner. Alt dette ble det flertall for, med Høyre og Frp sine stemmer.

Buss er et godt fremkomstmiddel – også for turister. Som miljøpolitikere er vi opptatt av at flest mulig mennesker skal kunne reise kollektivt. Det gjelder både for turister som vil se Troldhaugen og bergensere som vil på jobb. Vi er idelogisk tilhengere av at de som vil supplere det offentlige kollektivtilbudet med gode private tilbud, skal få lov til å prøve seg. Når vi har sagt dette i valgkampen, følger vi det opp i praksis.

Bussholdeplass

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Til slutt legger BA-lederen frem en pussig analyse: At Venstre kjemper for flere busser og konkurranse på busstilbudet, handler, i følge BA, verken om at vi er opptatt av miljø eller konkurranse, men opptatt av å sitte i en flertallskoalisjon? Vi sitter i en flertallskoalisjon fordi vi får gjennomslag for å liberale, miljøvennlige løsninger. Det har vi gjort siden høsten 2011.

Mens BA går til flåsete angrep på fylkespolitikere, kan bergensere nå nyte godt av stadig flere buss- og bybaneavganger, prioritering av de som reiser ofte, billett på mobil og i kiosk, nye og mer miljøvennlige snøggbåttilbud som skal integreres med resten av kollektivtilbudet, og fortsatt drift av den utslippsfrie trolleybussen. Alt dette lovte Venstre i valgkampen og har fått gjennomslag for i samarbeidet med Høyre og FrP. BAs påstand er altså feil. Venstres miljøpolitiskk hadde nok fått fint lite gjennomslag hos Høyre og FrP hvis vi heller hadde valgt å stå på utsiden og protesterer med null innflytelse.

Alf Helge Greaker
Venstre
Nestleder, samferdselsutvalget, Hordaland fylkesting

Innlegget var på trykk i Bergensavisen 23. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**