Flertall for Munch i Bjørvika og satsning på Tøyen

Bystyregruppene til Høyre, Venstre, KrF og SV har blitt enige om å bygge et nytt museum for Edvard Munchs kunst. Enigheten innebærer at vinneren av arkitektkonkurransen for nytt Munchmuseum, Lambda, realiseres i Bjørvika. I tillegg er partigruppene enige om en storstilt satsning på utvikling av Tøyen til det beste for byen, Tøyen og de som bor i området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Bystyregruppene til Høyre, Venstre, KrF og SV har blitt enige om Munch i Bjørvika og storsatsing på Tøyen. Her fra dagens pressekonferanse i Oslo Rådhus.

Bystyregruppene til Høyre, Venstre, KrF og SV har blitt enige om Munch i Bjørvika og storsatsing på Tøyen. Her fra dagens pressekonferanse i Oslo Rådhus.
Foto: Frida Blomgren

 Verdens Munch-hovedstad vil fra 2018 ha et praktbygg til å formidle, ta vare på og forske på arven fra en av verdens fremste kunstnere.

Verdens Munch-hovedstad vil fra 2018 ha et praktbygg til å formidle, ta vare på og forske på arven fra en av verdens fremste kunstnere.
Foto: Venstre

– Vi har kommet frem til en løsning som sikrer et museum av verdensklasse for Edvard Munchs kunst, og samtidig gir en historisk satsning på Tøyen, sier Venstres gruppeleder Toril Berge.

Framtid for Munch
Verdens Munch-hovedstad vil fra 2018 ha et praktbygg til å formidle, ta vare på og forske på arven fra en av verdens fremste kunstnere. Lambda vil gi Oslo nye muligheter til å skape interesse og forståelse for Munchs arbeider og kunst. Frem til Lambda står ferdig, skal Munch-museet gis økonomisk handlingsrom til kvalitetsforbedringer, konservering og andre forberedelser til flytting.

 Avtalen innebærer bl.a. at Tøyen T-banestasjon skal rustes opp, sier Venstres gruppeleder i Oslo Toril Berge.

Avtalen innebærer bl.a. at Tøyen T-banestasjon skal rustes opp, sier Venstres gruppeleder i Oslo Toril Berge.
Foto: Oslo Venstre

Historisk omådeløft for Tøyen
Avtalen mellom partigruppene innebærer et historisk områdeløft for Tøyen. Satsningen er spesielt rettet mot barn og unge, men vil også komme både lokalbefolkningen og hele byens befolkning til gode.

• Tøyen Vitenpark, med et nytt vitensenter, etableres.
• Partiene ønsker også å gå i dialog med Norsk teknisk museum om samlokalisering med byens nye vitensenter på Tøyen.
• Vitenparken, som også inkluderer også Botanisk hage og Universitetets museer, skal bidra til å gjøre Tøyen skole til en pioneer innen naturfag, miljøfag og estetiske fag. Tøyen skole skal ha utvidede åpningstider fra høsten 2013 og elevene skal tilbys gratis kjernetid i SFO og få halv pris på Tøyenbadet fra 2014.
• Satsingen underbygges av at Oslo musikkskole skal øke sin kapasitet med 700 nye plasser, blant annet gjennom etablering av en ny kulturstasjon på Tøyen.
• Tøyensenteret og Tøyen T-banestasjon skal rustes opp.
• Antallet kommunale boliger på Tøyen reduseres, men det skal etableres netto minst 600 nye kommunale leiligheter i Oslo frem til 2017.
• Det skal bygges nytt badeland i kommunal regi på Tøyen, som planlegges ferdigstilt samtidig med det nye Munch-museet
• Det etableres et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata og en ny friluftsscene i området.

Nytt Munch-museum og storsatsing på Tøyen
Avtalen sikrer dermed at Oslo får realisert et nytt Munch-museum, og at det samtidig satses stort på Tøyen, til det beste for innbyggerne på Tøyen og i byen. Partigruppene er i tillegg blitt enige om andre punkter, blant annet:
• Bemanningsnorm i barnehagene gjeninnføres fra 2014.
• Det innføres fritt brukervalg på dagsenter og bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som skal ha et slikt tilbud.
• Det gjennomføres en kartlegging av omfanget av rus- og psykiatritilbudet i Tøyenområdet for å vurdere om noen av tilbudene kan flyttes til andre deler av byen.
• Les hele avtalen mellom byrådspartiene og SV: Flertall for Munch i Bjørvika og satsing på Tøyen.

 - Det er grunn til å gi ros til både SV og det blågrønne byrådet i Oslo for å ha kommet frem til en meget god og konstruktiv løsning.

– Det er grunn til å gi ros til både SV og det blågrønne byrådet i Oslo for å ha kommet frem til en meget god og konstruktiv løsning.
Foto: Bård Ek

En stor dag for Norge og for Oslo
– Dette er en seier både for Oslos borgere og for Norge som kunst- og kulturnasjon. Nå får Norge et nytt og etterlengtet Munch-museum i Bjørvika og samtidig får Oslo et nødvendig kjempeløft på Tøyen i Gamlebyen, sier Venstreleder Trine Skei Grande og viser til at dette er i tråd med det Oslo Venstre vedtok på sitt årsmøte tidligere i år.

– Det er også grunn til å gi ros til både SV og det blågrønne byrådet i Oslo for å ha kommet frem til en meget god og konstruktiv løsning. Det er en uvanlig politisk konstellasjon, men så er det også et usedvanlig godt og konstruktivt politisk håndverk som ligger bak, sier hun.

Utfordrer regjeringen
– Jeg vil nå utfordre den rødgrønne regjeringen til å matche Oslo sin områdesatsing på Tøyen økonomisk og samtidig sørge for at vi endelig får bygget Veksthuset på Tøyen. Jeg håper regjeringen nå vil opptre like konstruktivt som Oslo SV har gjort i denne saken, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**