Tredelt bekymring for Skadberg skole

Venstres representant, Anja Berggård Endresen, stiller idag spørsmål ved sikkerheten for elever og ansatte ved Skadberg skole. Videre etterlyser hun bedre rutiner for oppfølging av feil og mangler ved kommunens nybygg og til slutt stiller hun spørsmål knyttet til administrasjonsbyrden til skolelederne. Er det deres ansvar å samle inn dokumentasjon på feil og mangler og stå ansvarlig for oppfølgingsmøter knyttet til dette?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Skadberg skole er Solas mest kostbare bygg, men det det finnes fremdeles flere mangler som ikke har blitt utbedret siden skolebyget stod klart i fjor. Rektor ved skolen har rapportert inn flere tilfeller og Venstre har også vært i kontakt med nadre komunalt ansatte som har pekt på mangler som potensielt kan skade elevenes helse og sikkerhet.

Vinduer i andreteasjen er ikke barnesikret, branndører lar seg vanskelig åpne, for lave rekkverk og fare for fallskader er noen av temaene som gikk igjen. I fjor ble det sendt sterke signaler om at kommunen i sterkere grad enn før skulle følge opp feil og mangler ved nybygg. Hvorfor har ikke dette blitt gjort i tilfellene på Skadberg skole?

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Når lokalavisen skriver at kommunen har utfordringer knyttet til rekruttering av skoleledere, pekes det på at den administrative byrden er for stor. Hvorfor har vi da tilsynelatende et system der skoleleder må ha ansvar for å samle inn og kartlegge feil og mangler ved nybygget, kalle inn til oppfølgingsmøter og i gitte tilfeller fungere som byggeleder etter at bygget er ferdig? Det fremmer ikke rekrutteringen av skoleledere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**