Oslo 2022 — heller en god løsning i Asker enn en dårlig løsning i Bærum

I et leserinnlegg i Budstikka 28 juni argumenterer Siri Engesæth, 2. kandidat til Stortinget for Akershus Venstre, Ingvild Tautra Vevatne, gruppeleder i Asker Venstres kommunestyregruppe og Terje Jørgensen, leder Jar IL ishockey, for at et permanent alternativ i Asker for kunstløp og kortbaneløp i motsetning til det provisoriske alternativet i Telenor Arena vil gi bedre løsninger både for selve arrangementet og for etterbruken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Oslo 2022 har med “games in the city” laget et spennende kompakt konsept for en søknad om å arrangere olympiske og paralympiske leker i 2022. Asker og Bærum er med i planene, men etter vår mening med feil løsning. Vi mener at et permanent alternativ i Asker for kunstløp og kortbaneløp i motsetning til det provisoriske alternativet i Telenor Arena vil gi bedre løsninger både for selve arrangementet og for etterbruken.

Tribunevinkler, synsvinkler og avstand fra tilskuerplasser til isflate vil være skreddersydde i ett nytt anlegg i Asker og langt mindre egnet i Telenor Arena. Kun en mindre del av VIP-plassene i Telenor Arena vil kunne benyttes. Disse har i tillegg utsyn over isflaten fra kortvantene, og ikke fra langvantene, som er vanlig og ønskelig. Man kommer ikke bort fra at Telenor Arena er et multianlegg bygget for fotball. En ombygging til isidrett på en flate som er 30 x 60 meter vil gi dårlige egnede løsninger på en rekke områder.

Tilgang til arenaen ved bruk av offentlig kommunikasjon er bedre i Asker enn til Telenor Arena, og avstand fra Oslo til Asker er klart innenfor begrepet kompakte leker. Hvis bruk av Telenor Arena kunne bidra til å fremskynde en kollektivløsning til Fornebu, så er det et svært godt argument, men det må vi da få til uansett?

Telenor Arena gir ingen etterbruk i det hele tatt, mens løsningen i Asker løser et prekært behov og gir en utmerket etterbruk.

Asker kommune har kostnadsberegnet et anlegg med samme kapasitet som en ombygget Telenor Arena til 586 millioner kroner, og har lagt inn 250 millioner kroner til ny ishall i sitt langtidsbudsjett. Kostnader til leie og ombygging av Telenor Arena vil trolig koste mer enn 100 millioner kroner, kanskje mye mer.

Med Askers 250 millioner kroner og mer enn 100 millioner kroner spart ved ikke å benytte Telenor Arena mangler altså ca. 200 millioner kroner for finansiering av et komplett anlegg i Asker med publikumsanlegg og treningshall. Dialog med Oslo 2022 og eventuelt også med private aktører bør kunne lede frem til en fornuftig fullfinansiert løsning. Vi vil gjerne bidra på de måter vi kan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**