Tønsberg som Fairtradekommune?

Under bystyret i mai spurte Suzy Haugan ordføreren om Tønsberg kommune ønsker å bruke sin markedsmakt til å skape en positiv endring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Her er interpellasjonen:

Gjør Tønsberg til en Fairtrade-kommune

Fairtrademerket

Foto: Fairtrade

Ordfører, når Tønsberg kommune gjør sine innkjøp er prinsippet det samme som når du og jeg handler i butikken. Vi har et valg.

Hvis vi velger produkter med Fairtrade-sertifisering har dette en direkte effekt for mange bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin Amerika som skritt for skritt får forbedret sine arbeids- og levekår. Det offentlige gjør innkjøp for over 400 milliarder årlig, og har dermed en markedsmakt som bør benyttes til å skape positiv endring.

Fairtrade-kommune er en status for kommuner som engasjerer seg for etisk handel og konsum. Det å være en Fairtrade-kommune innebærer at kommunen lever opp til de kriterier som berører etisk utvikling, et aktivt informasjonsarbeid samt et utvalg av Fairtrade-merkede produkter i kommunen.

På verdensbasis finnes det i dag over 1250 Fairtrade-kommuner og byer fordelt på rundt 20 forskjellige land. I Norge er det 29 fairtradekommuner.

I den senere tid har de sosiale og etiske aspektene her i verden fått en stor oppmerksomhet. Skandaler i media, ideelle organisasjoner og aktive borgere har påpekt brudd i produksjonen av de varene som blant annet kommuner kjøper inn.

Gjennom å inkludere sosiale og etiske vilkår i handelsprosesser av produkter, fremmes produksjon som er i tråd med retningslinjene i FNs deklarasjon om menneskerettigheter og konvensjonen om barns rettigheter.

Å jobbe for en Fairtrade-kommune-status sender et tydelig signal om at man er en ansvarlig kommune som tar ansvar for sitt konsum og sine innkjøp. Dette gir kommunen økt troverdighet og kan være bra for omdømmet.
På bakgrunn av dette ønsker jeg at Tønsberg skal ta et steg videre mot mer bevissthet rundt etisk handel og konsum – og bli en Fairtrade-kommune.

Tønsberg Venstre mener at Tønsberg kommune bør ta inititaiv til å bli den første
fairtradekommunen i Vestfold.

Jeg spør:
— Vil ordføreren jobbe mot at Tønsberg får Fairtrade-kommune-status, og etterleve
kriteriene som er satt av Fairtrade Norge?

Tønsberg 20.05.2013
Suzy Haugan, Venstre

Svaret fra ordføreren vil følge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**