Vil fjerne bilene fra Bryggen

Nesten hele opposisjonen mener det er unødvendig å vente på bybanetraseen for å gjøre Bryggen bilfri.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Bryggen i Bergen

Foto: SXC.hu

Valget for bybanetrasé mot Åsane har reist debatt om biltrafikken over Bryggen. BT har tidligere skrevet at Bryggen kan bli bilfri på dagen, uavhengig av bybanetraseen, om politikerne ønsker det.

På bystyremøtet i går fremmet Sofie Marhaug forslag om å ikke vente på Bybanen, men gjøre Bryggen bilfritt med en gang.

Vil ha prøveordning
Marhaug og Rødt fikk støtte fra både Miljøpartiet De Grønne og SV, og hadde også delvis Ap og Venstre med på laget. De to sistnevnte partiene fremmet forslag om å gjennomføre et prøveprosjekt med stenging av Bryggen. De ønsker å holde Bryggen åpen for kollektivtransport, taxi, varekjøring og ambulanse.

Erlend Horn (V) mener byrådspartiene har vært altfor opptatt av at Skansetunnelen er en forutsetning for å få vekk bilene fra Bryggen.

- Vi kan ikke akseptere at byrådet skyver Skansetunnelen foran seg i denne saken. Kanskje finnes det andre alternativer, sa han.

Byrådspartiene sa derimot nei til forslaget fra Venstre og Arbeiderpartiet.

Les hele saken på side 16 – 17 i Bergens Tidende torsdag 30. mai.

Her er forslaget som ble fremmet:
Bystyret ber om at det iverksettes en prøveordning der Bryggen stenges for privatbiler, med sikte på å stenge Bryggen for biltrafikk på permanent basis. Prøveordningen skal ikke omfatte kollektivtransport, taxi, utrykningskjøretøy og nyttekjøretøy til varelevering, sistnevnte til nærmere fastsatte tider. Bystyret forutsetter at en slik plan utarbeides i dialog med Hordaland fylkeskommune, slik at en eventuell stenging kan samsvare med en styrking av kollektivtilbudet i området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**