Miljøprisen går til Østmarkas venner

Akershus Venstres miljøpris 2013 går til Østmarkas venner. Akershus Venstre vil med denne prisen hedre Østmarkas venner for det arbeidet de har gjort med løfte fram muligheten for en nasjonalpark i Østmarka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Fra venstre: Solveig Schytz, Abid Q. Raja, Johan Ellingsen, Siri Engesæth.

Fra venstre: Solveig Schytz, Abid Q. Raja, Johan Ellingsen, Siri Engesæth.
Foto: Christoffer Biong

Akershus Venstres Miljøpris 2013
Akershus Venstre deler årlig ut en miljøpris til bedrifter, enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet.

Østmarkas Venner

Begrunnelse:
Nasjonalparkene skal dekke variasjonsbredden i norsk natur, men de fleste ligger høyt til fjells eller langt mot nord. 50 år etter at vi fikk vår første nasjonalpark Rondane, mangler vi en nasjonalpark i de lavereliggende skogsområdene på Østlandet.

 Østmarkas indre deler er det eneste skogsområdet på Østlandet som er så uberørt og har så store verneverdier at det egner seg som nasjonalpark.

Østmarkas indre deler er det eneste skogsområdet på Østlandet som er så uberørt og har så store verneverdier at det egner seg som nasjonalpark.
Foto: Sondrekv / Wikipedia

Østmarkas indre deler er det eneste skogsområdet på Østlandet som er så uberørt og har så store verneverdier at det egner seg som nasjonalpark. Dette er et større område med en naturtype som ikke er vernet andre steder. Området har et rikt biologisk mangfold og har nasjonale verneverdier.

Akershus Venstres miljøpris 2013 går til Østmarkas venner. Akershus Venstre vil med denne prisen hedre Østmarkas venner for det arbeidet de har gjort med løfte fram muligheten for en nasjonalpark i Østmarka.

Østmarkas Venner har sett mulighetene for en nasjonalpark i Østmarka, og har jobbet systematisk både mot beslutningstakere, mot media og befolkning på en imponerende måte for å fremme saken.

Østmarka er også et viktig friluftsområde. Svært mange mennesker i Oslo og nabokommunene i Akershus sokner til, og bruker Østmarka, til rekreasjon, opplevelser og trening.

Å verne naturverdiene og legge til rette for friluftsliv er viktig for framtida, ikke minst i Oslo og Akershus som opplever en sterk befolkningsvekst, og et stort press på marka.

Akershus Venstre ønsker med denne prisen også å gi vår takk og oppmuntring til Østmarkas venner, om å fortsette arbeidet mot en framtidig nasjonalpark i Østmarka.

Om miljøprisbildet og kunstneren
Akershus Venstres miljøprisvinner 2013 får det stemningsfulle litografiet “Innpå Finnskogen” fra 1986, som er malt av den norske kunstneren Reidar Fritzvold (1920 – 1998). Fritzvold er en av de største norske naturskildrerne. Hans verker er ekspresjonistiske, det vil si at de skildrer stemningen i naturen. Fritzvold prøver ikke å kopiere det norske landskapet – han lever seg inn i det og formidler sine inntrykk med hengivenhet og respekt.

Se også:

Tidligere vinnere av miljøprisen

For spørsmål eller kommentarer om miljøprisen og miljøprisutdelingen:
Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre
Epost: [email protected]
Tlf 41 62 68 22

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**