Skole: Det holder ikke å drømme – man må gjennomføre!

– SV kan ikke drømme seg til en bedre skole, sier Trine Skei Grande til Dagbladet, som publiserte SVs drømmeskole i gårsdagens avis. Venstre mener flinke lærere er nøkkelen til en god skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Trine Skei Grande om skole og integrering på TV2

Foto: TV2

– Det er meget spesielt å lese om SVs drømmeskole når de har sittet i Kunnskapsdepartementet i snart åtte år og har hatt alle mulige sjanser til å gjennomføre sine planer, skriver Venstre til Dagbladet i en mail.

Lærere foran skolemat
– De har brukt åtte år på å lage drømmer, og jeg tok opp dette i spørretimen i går. SV kan ikke drømme seg til en bedre skole. De drømmer om å få enda flere lærere inn i hvert klasserom, men når du vet at Norge i framtida vil mangle mange tusen lærere, så henger jo ikke det på greip, sier Venstre-leder Trine Skei Grande, og fortsetter:

– De drømmer om skolemat til alle, men vi trenger flere kompetente lærere.

Lærerstatus over norm
SV ønsker å ha en lærernorm, der det maksimalt skal være 15 elever per lærer i de første fire årene på skolen, og maksimalt 20 elever per lærer fra 5. til 10.-klasse.

– Alle vil ha flere lærere, men det blir ikke flere lærere av å innføre en lov med lærere som ikke finnes. Det blir flere lærere av å heve statusen for yrket, sier Grande og viser til masterutdanning, rett og plikt til videreutdanning og kutt i skolebyråkrati.

Trine Skei Grande i Dagbladet 30.05.2013

Foto: Skjermdump db.no

– Vi må også hente tilbake så mange som mulig av de 37000 lærerutdannede som ikke er i skolen, og rekruttere og utdanne flere lærere, sier Grande.

Ufaglært leksehjelp ikke nok
SV vil utvide leksehjelpen til å gjelde alle trinn i grunnskolen.

– Kan ikke Kristin bare innrømme at ordningen SV har vært med på å innføre ikke er god nok? Pengene burde heller gis til kommunene slik at de kan lage gode leksehjelpstilbud i stedet for en sentralstyrt ordning med ufaglærte, som ikke funker, sier Grande til slutt til Dagbladet.

Venstres tiltak for å sikre en bedre skole:
1. Sikre mange nok lærere

Forpliktende nasjonale rekrutteringsplaner med måltall for hvor mange nye lærere vi skal ha inn i skolen hvert år, basert på forventede anslag om lærermangel.

Særskilt kompetanseløft for de 9000 ufaglærte som er i skolen, slik at disse får fullgod undervisningskompetanse.

Rekrutteringsstipend for fagpersoner med mastergrad som ønsker å ta pedagogikk og jobbe i skolen.

Seniortiltak: Vurdere incentiver knyttet til lønn og arbeidstid for å beholde verdifull kompetanse i skolen.

2. Økt lærerkompetanse
Femårig mastergrad.

Øke opptakskravene til grunnskolelærerutdanningen til karakteren 4 eller bedre i kjernefagene for å øke status og kompetanse.

Innføre fagkrav i alle fag for å undervise. På ungdomstrinnet bør læreren ha 60 studiepoeng i sine undervisningsfag. Skal sees i sammenheng med en betydelig forsterket videreutdanningssatsing.

Rett og plikt til videreutdanning for alle lærer i skolen. Med dagens finansiering vil det ta ca. 35 år før alle lærere har fått videreutdanning. Venstre vil øke den statlige finansieringen og få fortgang i videreutdanningen.

Alle lærere må sertifiseres etter ett år i skolen og re-sertifiseres etter en viss tid (forutsatt kompetanseheving).

3. La lærere være lærere
Kutte i skolebyråkratiet: Nedsette en byråkratikommisjon for skolesektoren som skal bidra til en konkret reduksjon på 25 % av unødvendig skolebyråkrati innen stortingsperioden

Sette av midler på statsbudsjettet for å få flere yrkesgrupper inn i skolen

Invitere til samråd med berørte parter for å finne en bedre balanse i forhold til dokumentasjon og rettssikkerhet i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**