Kontrollutvalget: Lover bot og bedring

Da Venstre i kommunestyret igår tok opp den lemfeldige omgangen med sakslister, sakspapirer og protokoller for kontrollutvalget på kommunens hjemmesider, lovet rådmann Brynhild Hovde bot og bedring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Eidsvoll Venstre offentliggjorde igår en gjennomgang av kommunens møteplanside på internett som viste at møter i kontrollutvalget uten at de har vært annonsert på kommunens hjemmeside på forhånd, at saksliter og protokoller ikke blir lagt ut under kontrollutvalgets fane på hjemmesiden – men finnes som referatsaker i kommunestyrets sakspapirer.

Knut Bakkehaug tok opp deette forholdet i kommunestyret igår, og ba om en konsekvent praksis – der alle møtedatoer står oppført, at møteinnkallelser og sakslister legges ut på kontrollutvalgets side på kommunens møteplan, og at også protokollene fra møtene legges ut i etterkant. Bakkehaug gav administrasjonens ledelse resultatet av Venstres gjennomgang.

Rådmann Brynhild Hovde opplyste at administrasjonen var klar over situasjonen, og var i ferd med å rette opp manglene på kommunens hjemmeside.

Knut Bakkehaug

Foto: Venstre

Knut Bakkehaug sier i en kommentar at Venstre fremover også kommer til å følge Kontrollutvalgets virksomhet nøye.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**