Ja til sykehus i Oppland – nei til storsykehus nå

Vi vil at kvalitet skal styre helsetjenesten. Derfor vil Oppland Venstre ha gode lokalsykehus og akuttsykehus der folk bor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Oppland Venstre vil ha gode lokalsykehus og akuttsykehus der folk bor, og der det allerede er fagmiljøer med høy kvalitet. Det tar tid å bygge gode fagmiljøer.

Venstre vil at Stortinget skal vedta en nasjonal sykehusplan, en investeringsplan for sykehus og en avklaring på hva framtidens lokalsykehus skal inneholde. I dag er det opp til et noe tilfeldig utvalg av svært få styrerepresentater i foretaksstyrer rundt om å synse om framtidas sykehusstruktur og både medisinsk, teknologisk og befolkningsmessig utvikling. Uten at de må stå til rette for det ved valg. Eller har penger til å bygge monumenter.

Oppland Venstre har helt siden helseforetakene ble opprettet av Stoltenberg 1-regjeringen i 2001 vært kritiske til denne styringsformen. Særlig kritiske har vi vært til eksperimentet i Oppland og Hedmark, det eneste helseforetaket hvor alle sykehus i to fylker inngår. Dette eksperimentet er kanskje Norges største eksperiment i norsk sykehussektor noen gang (i hvert fall fram til Oslo-prosessen). Det er gjort helt uten noen form for underveisevaluering fra statens side. Ble det gjort for å få erfaring med dette og la andre fylker følge etter? Var sykehustettheten spesielt stor i Oppland og Hedmark? Eller var det bare drømmen om et nytt Innland som var motivet?

 Oppland Venstre ønsker at befolkningen skal tilbys sykehus med akuttfunksjoner i fylket og sier nei til storsykehus i Hedmark.

Oppland Venstre ønsker at befolkningen skal tilbys sykehus med akuttfunksjoner i fylket og sier nei til storsykehus i Hedmark.
Foto: Microsoft

Drømmen om Innlandet – Morgenlandet som rant
Hvis det var drømmen om en ny region, så har den til de grader sprukket – i tur og orden. Den såkalte regionreformen som de rødgrønne prøvde seg på i 2006, ble en liten veireform. Riksveiene ble til fylkesveier. Ingen fylker var i nærheten av å ville slå seg sammen for denne lille, nye oppgaven. Med unntak av Oppland og Hedmark, som spurte regjeringe om å være et forsøksfylke. Svaret ble nei. I Oppland og Hedmark skrapte vi så sammen noe over 100 mill kr i et fond for å prøve å etablere et felles universitet. Det sprakk. Og med det så bør den våte drømmen noen har om et “Universitetssykehus” (eller “storsykehus”) et sted ved Mjøsa også gravlegges.

Strategisk fokus 2025
Oppland Venstre sendte inn et 5-siders innspill på Sykehuset Innlandets høringsrunde til Strategisk fokus våren 2012. Hele innspillet kan du lese (her). Vår konlusjon var at med det foreliggende høringsnotatet fant vi det “ikke forsvarlig å kunne trekke noen konkulsjon om den framtidige strukturen for sykehusene i Innlandet fram mot 2025”.

Faglig overfladisk
Vi syntes ikke utredningene som lå til grunn var tilfredsstillende. Hverken medsisinskfaglig. økonomisk, samfunnsmessig eller beredskapsmessig. Vi savnet perspektivet i perioden fra dagens situasjon, via vedtak og til bygging – hva skjer med det eksisterende sykehustilbudet fram til 2025? Og ikke minst forholdet mellom det lokale, kommuale ansvaret og statens ansvar. Er 48, til dels små og grisgrendete kommuner i store geografiske distrikter, i stand til å bygge opp et tilbud lokalt som kan imot og dels behandle pasienter som er utskrevet etter dagkirurgiske inngrep i 2025? Og hvorfor holdes disktriktssykehusene i Hedmark utenfor videre utredning? Hvorfor skal kommunene i Valdres bygge helsehus uten statlige investeringsmidler, mens det er opplagt at kommunene i Nord-Østerdalen skal ha et statlig finansiert akuttsykehus på Tynset?

Oppland Venstre er ikke motstander av tilpasninger i akuttfunksjoner, i tråd med medisinsk og teknologisk utvikling, men slik Norge er inndelt i dag, slik befolkningsutviklingen er, og slik avstandene er i Oppland – legger vi til grunn at Oppland ikke skal bli det eneste fylket i Norge uten sykehus.

Les mer om Oppland Venstres tidligere innspill i sykehusdebatten:
Oppland Venstre i fylkestinget: Vil stoppe storsykehusutredning (13.06.13)
Fylkestingets spørretime: gruppeleder Eivind Brenna spurte om sårbarhet for sykehus (11.06.13)
Eivind Brenna på landsmøtet: På tide med et sykehusoppgjør! (14.04.13)
Årsmøteuttalelse 2013: Oppland Venstre ber riksrevisjonen se på sykehusutredning i Innlandet
Ketil Kjenseth, kronikk: Sykehusdebatt i utakt i Innlandet (03.10.12)
Oppland Venstres høringsinnspill til Strategisk fokus 2025 fra Sykehuset Innlandet (14.05.12)
Eivind Brenna etter debatt i fylkestinget: Falsk enighet om nytt storsykehus (25.04.12)
Oppland må ha fullverdige akuttsykehustilbud (12.02.12)

Se forøvrig stortingsvalgprogram 2013 og valgprogram for fylkestingsperioden 2011-15.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**