fyller 80 år

Lars Monrad-Krohn, Ringsaker har vært en pådriver for teknologiutvikling, gründervirksomhet og finansieringsordninger for oppstartbedrifter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Lars

Foto: A.Hovsto

Professor emeritus Siv.ing, Lars Monrad-Krohn har markert seg med sine innovative ideer for miniatryisering innen norsk informasjonsteknologi i over 50 år. Han er blant pionerne som utviklet den første norske datamaskinen SAM. Sammen med Per Bjørge og Rolf Skår er han gründeren bak Norsk Data som ble stiftet hjemme hos Lars sin mor tilbake i 1967.
Etter perioden som direktør i Norsk Data, grunnla han Mycron, Tiki Data og NCNOR. «LMK» som vi kjenner ham som, studerte radioteknikk på NTH, jobbet for Forsvarets Forskningsinstitutt fra 1960-62, ved MIT fra 1962-64 og ved Harvard i 1973.
Han ble utnevnt til professor i sifferteknikk ved NTH i 1969 og virket som professor II i innovasjon ved Universitet i Oslo 2000-2003.
Han har vært leder for inkubator-virksomheten ved Forskningsparken i Oslo og har i en rekke år nå undervist i innovasjon ved Universitetet i Oslo og på Høgskolen i Hedmark. Vi som har jobbet under LMK i pionertiden kjenner ham som kunnskapsrik og en dyktig inspirator med stort kontaktnett. Ingeniører hos Mycron fikk arbeide i Palo Alto gjennom LMK’s kontakt med gründeren fra Digital Research.
Lars hjelper fortsatt nye gründere til å lykkes gjennom gode forretningsplaner som ivaretar både teknologien, patentbeskyttelse, markedsføring og økonomistyring.
Lars har alltid vært en ivrig trimmer og har deltatt flere år i Birken, og selv etter lange arbeidsdager på 12-15 timer, blir det tid for en trimtur, selv om en hofteoperasjon nå setter begrensninger.
Lars vokste opp på Lillehammer og tok Examen Artium ved Lillehammer Høyere Skole tilbake i 1952. Han holder seg fortsatt aktiv fra sitt småbruk i Brumund i Ringsaker kommune.
Gratulerer med dagen!
Festskrift
Haakon Wiig, Asbjørn Hovstø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**