Innlandet — uten grenser

Etter at en russisk ubåtkaptein for mange år siden gikk på grunn nesten helt inne på strendene i Stockholms — skjærgården, sa Harald Heide Steen jr. som «ubåtkaptein» følgende: « Vi kan ikke se noen grense under vann, vet du». På samme måte finnes det ingen grense mellom Hedmark og Oppland når det gjelder kultur, høyere utdanning, arbeidsmarked eller helsetjenester. Vi må forstå at det som skjer i Hedmark er viktig for Oppland, og det som skjer i Oppland er viktig for Hedmark. Vi er nødt til å heie på hverandre, samarbeide og spille på lag. Det passer ikke at noen fortsatt sier «dekk» og «øss», det heter vi — vi i Innlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Mjøsbruen

Foto: Arkiv

Brua binder sammen
Per Granberg, som nettopp gikk bort, skrev et flott dikt til åpningen av Mjøsbrua i 1985 der han hyller den nye Mjøsbrua som « Bæinn imillom bygder». Den nye brua skulle knytte de to sidene av Mjøsa enda tettere sammen. Mange år har gått siden åpningen av brua, og mye er knyttet tettere sammen, men mye gjenstår.
Komplett sykehus for Innlandet

Mjøsbru

Foto: Arkiv

De aller fleste forstår nå at en samling av spesialisert helsetjeneste i Innlandet er den beste løsningen for framtidige pasienter. Ett robust, komplett akuttsykehus med alle nødvendige spesialiteter. Dette framtidige sykehuset vil være «vårt» akuttsykehus selv om du bor på øst eller vest sida av Mjøsa. Sykehuset Innlandet er også i dag «vårt» sykehus, men problemet er at det er så spredt geografisk at hver enhet ikke er komplett. Dette fører til unødvendig reising for syke pasienter, og at en stor del av pasientene må behandles i Oslo — sykehusene. Fortsetter vi med dagens modell vil dette bare øke på. Det bør også vi som for tiden er friske forstå.
Høykompetanse

Venstres kommunestyrerepresentanter i Ringsaker

Foto: A.Hovstø

Innlandet trenger økt kompetanse på mange felt. Vi ligger klart under landsgjennomsnittet når det gjelder høyere utdanning. Et samlet sykehus vil gi enorme ringvirkninger i hele innlandsområdet, uansett om det nye sykehuset blir liggende på øst- eller vestsiden av Mjøsa. Innlandet vil få tilført høykompetanse som vi så sårt trenger. I følge prognosene så øker innbyggertallet i Norge, i løpet av de neste 15-20 år, med en million mennesker. Mange av disse bør bosette seg i Innlandet slik at trykket på Oslo området blir mindre. Vi har plass, og bør tilby kvaliteter som er attraktive.
Vi heier på Innlandet
Ordfører Iddberg i Gjøvik kommune sa nylig: «Hvis vi i Innlandet klarer å samle oss om ett sykehus, så er det stor sjanse for at vi får gjennomslag for at dette skal være et prioritert prosjekt i nasjonal sammenheng». Det er klokt sagt. Derfor må vi sammen arbeide for at Innlandet får et framtidsrettet nytt komplett sykehus.
Vi bør glemme «dekk» og «øss».
Om sykehuset bygges på den ene eller andre sida av Mjøsa er underordnet, det aller viktigste er at det blir en realitet. Venstre i Ringsaker vil fortsatt heie på Innlandet.

Morten Andersen

Foto: AHo

Morten Andersen, Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**