Valgmateriell fra Akershus Venstre

Her kan du lese pdf-versjoner av Akershus Venstres valgmateriell 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017 (pdf)

 Akershus Venstres toppkandidater 2013: Siri Engesæth og Abid Q. Raja.

Akershus Venstres toppkandidater 2013: Siri Engesæth og Abid Q. Raja.
Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Kandidatfolder
– presentasjon av de øverste kandidatene og politikken kort oppsummert

10 liberale prinsipper
– Venstres verdigrunnlag baserer seg på disse prinsippene

Bygge eller bevare? / Best i test
– Venstre vil ha utvikling med kvalitet i Akershus
– Venstres får gode skussmål for arbeidslivs-, miljø- og næringspolitikken

Trygghet for den enkelte / Vis varme
– om tryggethet og samfunnssikkerhet
– om sosialpolitikk og hjerterom

Plakat – “Til tjeneste for deg”
– plakat med toppkandidatene, Abid Q. Raja og Siri Engesæth.

Venstre har fire hovedsaker:
Sats på kunnskap | Ta grønne valg | Skap verdier | Vis varme

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**